Skoleleder eller forvaltningsmedarbejder til Undervisningsministeriet

Job detaljer
Print E-mail Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks Linked in
Nyt nationalt korps af læringskonsulenter søger personer med ledelses- og forvaltningserfaring. Er du skoleleder eller forvaltningsmedarbejder? Brænder du for udvikling af folkeskolen? Vil du være med til at gøre en forskel for børns læring?

Undervisningsministeriet søger et antal personer med ledelses- og forvaltningserfaring til det nationale læringskonsulentkorps, der kommer til at arbejde udviklingsorienteret og med den nyeste viden på folkeskoleområdet. Der rekrutteres også medarbejdere til læringskonsulentkorpset, som skal varetage opgaver i de to satspuljefinansierede projekter vedrørende tosprogede elever og inklusionsudvikling.

Dine arbejdsopgaver
Du vil indgå i et korps af læringskonsulenter, der organisatorisk er forankret i Undervisningsministeriet. En stor del af dit arbejde vil foregå på landets skoler og i kommunerne, hvor du skal understøtte skoleledere og forvaltningsmedarbejdere i arbejdet med at virkeliggøre et fagligt løft af folkeskolen.

Som læringskonsulent med fokus på ledelse og forvaltning vil du indgå i et tæt samarbejde med kommunale forvaltningsledere og -medarbejdere og skoleledere om organisations- og kvalitetsudvikling i et strategisk perspektiv. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:
• at understøtte skolernes systematiske arbejde med mål og resultater
• at understøtte en fælles strategi i alle led fra forvaltningschef til den enkelte lærer/pædagog
• at understøtte god skoleledelse og skolekultur, der fremmer elevernes trivsel og faglige udbytte
• at etablere netværk mellem skoleledere, således at viden og erfaringer løbende bringes i anvendelse på tværs af skoler og kommuner
• at vejlede om det professionelle samarbejde, herunder teamsamarbejde og tværfagligt samarbejde
• at understøtte arbejdet med at organisere den længere og mere varierede skoledag.

Om dig
Det er afgørende, at du har arbejdet med skoleudvikling og -ledelse eller har erfaring fra en kommunal forvaltning. Du er for eksempel skoleleder eller forvaltningsmedarbejder.

Vi forventer, at du:
• har stærke ledelsesfaglige og pædagogisk faglige kvalifikationer og eventuelt en lederuddannelse
• har evnen til at virke netværksskabende i kommunerne
• har forståelse for arbejdet på det forvaltningsmæssige niveau
• arbejder struktureret, selvstændigt og er god til at disponere din tid.

Der lægges vægt på, at konsulenterne i det samlede korps supplerer hinanden i forhold til faglighed, erfaring og generelle kompetencer. Du har derfor ikke nødvendigvis kompetencer og erfaringer inden for alle de beskrevne specifikationer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi ønsker at besætte stillingerne pr. den 1. februar 2014 eller snarest muligt. Du vil blive tilknyttet læringskonsulentkorpset via en frikøbsaftale mellem din arbejdsgiver og Undervisningsministeriet. Som frikøbt læringskonsulent får du mulighed for at varetage dit arbejde på en skole eller i en kommune, samtidig med at du indgår i den nationale indsats. Frikøbsperioden er tidsbegrænset til to til fire år.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål om stillingerne, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anja Ougaard på telefon 3392 5016 eller kontorchef Anders Andersen i Center for Udvikling af Folkeskolen på telefon 3392 5204.

Generelle spørgsmål om læringskonsulentkorpset kan rettes til fuldmægtig Anne Johannesen på telefon 3392 5443.

Sådan søger du
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk senest den 6. december 2013 klokken 12:00. Vi forventer at holde samtaler i uge 51.

I forbindelse med ansættelsessamtalen vil du blive stillet en mindre caseopgave.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund. Vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

UVM

Back Tilbage  Stats Hits:1222  Applicants:0 
 
SKIFT TIL ALMINDELIGT SITE
Skift til mobilt site