Kursus for nye skoleledere 2017


Vil du som ny leder i folkeskolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus noget for dig. 

Se tilmelding nederst på siden

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages kursus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer. 

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at give mulighed for networking, idet vi udover det ledelsesfaglige fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v.

Kommentarer fra kursusdeltagere fra kurset afholdt marts 2017

"Jeg har ikke før været på kursus i tre dage, hvor jeg har følt at alt var relevant for mig. Jeg er stadig lidt basket i hovedet, men på den gode måde.”

”Det har været nogle meget lærerige dage, praksisnært og har ikke en eneste gang følt at jeg spildte tiden. Stor ros!!!”

”Rigtig god indføring i rammerne omkring ledelsesfunktionen. Dejlige fysiske rammer for opholdet og skøn mad. Super engagerede mødeledere og en virkelig rar stemning. Jeg gik boostet hjem med fornyet energi.” 

Målgruppen er: Ledere, der er begyndt i deres første lederjob inden for de sidste 12 måneder.

Tid og sted: 2.– 4. oktober 2017 på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg 

Pris: 4.895 kr.

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er xx september 2017, hvorefter tilmelding er bindende.   

Tilmelding til kursus for nye skoleledere 2017 / Oktober 2017