Daglig leder til Lillevang Skole, afdeling Skovvang

Vil du være med til at ruste distriktets børn til fremtiden? – en fremtid som byder på et liv, hvor man skal tage ansvar for det samfund vi er en del af, hvor man skal være fagligt klar til en ungdomsuddannelse og hvor man skal kunne tage vare på sig selv og på andre.

Detaljer

 • Firma navn: Lillevang Skole, afdeling Skovvang
 • Område: Nordsjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Daglig leder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 04-01-2018
 • Ansøgningsfrist: 06-02-2018

Vi skal bruge en leder, der ser muligheder i at være med til at føre Lillevang Skole videre ind i den organisering vi har valgt fra 1. august 2017 med 0.-5. årgang på afdeling Skovvang og 6.-9. årgang på afdeling Lillerød. Den daglige leder af afdeling Skovvang har valgt at gå på pension efter godt 12 stærke år på skolen.
 
Stillingen som daglig leder til Lillevang Skole, afdeling Skovvang i Allerød Kommune ønskes besat pr. 1. april 2018.
  
Skolen har samlet set ca. 950 elever på det almene område og ca. 100 elever der går i forskellige gruppeordninger. På afdeling Skovvang går der 550 elever fordelt med 475 på det almene område og 75 i centerklasser, specialklasser eller modtageklasser. Skolen har en professionel administration, og en stab af dygtige medarbejdere.
 
Som daglig skoleleder skal du arbejde tæt sammen med afdelingen øvrige ledelse. Du er forankret i folkeskolens værdisæt og ønsker brændende at udvikle den danske folkeskole. Vi ser gerne, at du har en diplomuddannelse i ledelse af offentlige institutioner eller tilsvarende, men som minimum at du ønsker at påbegynde en diplomuddannelse. Du har ledererfaring og du er stærk i en eller flere af nedenstående ledelsesområder:

 • Pædagogisk ledelse.
 • IT-ledelse.
 • Administrativ/økonomisk ledelse.

Du brænder for udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og er forankret i forståelsen af, at vi møder alle børn og unge med positive og høje forventninger. Du har en anerkenden­de tilgang og tager udgangspunkt i børn og unges ressourcer– og arbejder ud fra, at et barns adfærd skal ses i og forstås ud fra den sociale sammenhæng, som barnet indgår i. Du evner at tænke ud af boksen og sammen med andre aktører skabe nye handlemuligheder og løsninger.
 
Vores børne- og læringssyn i Allerød Kommune er baseret på, at børn og unge skal udvikle sig til hele mennesker, hvor både faglige, personlige og sociale kompetencer er lige vigtige. Vi tror på, at alle 3 kompetenceformer er afgørende for et velfungerende og berigende liv med trivsel og aktiv deltagelse i de fællesskaber, børn og unge indgår i.
 
Du kan læse mere om Allerød Kommunes børne- og læringssyn her: https://www.alleroed.dk/borger/familie-boern-og-unge/det-faelles-boerne-og-laeringssyn
 
Lillevang Skole er et aktiv i lokalområdet. En position, der skal styrkes og udbygges i de kommende år. Vores skole har dygtige, stabile og engagerede medarbejdere, der ikke er bange for at gå foran med nye ideer, der fremmer motivationen, innovationen og entreprenørskabet. Du skal kunne gå forrest, og gå aktivt ind i at understøtte denne udvikling.
 
Lillevang Skole er en mangfoldig arbejdsplads og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og forhåndsaftale. Allerød Kommune indhenter straffeattest og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
 
Du søger stillingen elektronisk senest den 6. februar 2018 via linket i annoncen på www.alleroed.dk under ledige stillinger.
 
Uddannelsesbevis, dokumentation for tidligere erfaring og andre relevante dokumenter uploader du med din ansøgning.
 
1. samtale afholdes 9. februar 2018 og 2. samtale 23. februar 2018. Mellem samtalerne vil de valgte kandidater skulle gennemføre en web-baseret test og til en personlig samtale vedr. testen.
 
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte skoleleder Mads Ingvardsen, 20420235.

Du finder job- og personprofilen nederst her: https://www.alleroed.dk/kommunen/ledige-stillinger 

Se mere her: http://www.lillevangskole.dk/

Generelt om stillingen:
Som daglig leder refererer man til distriktsskolelederen, men er ansvarlig for den daglige pædagogiske økonomiske og personalemæssige ledelse af Lillevang Skole, afdeling Skovvang.

Den daglige leder er således ansvarlig overfor skolelederen for den daglige drift af afdelingen.

Både den daglige personalemæssige såvel som den daglige faglige og den daglige økonomiske ledelse for det pågældende undervisningssted/afdeling er delegeret til den daglige leder af skolelederen.

I samarbejde med distriktsskolelederen besluttes den konkrete delegation i henhold til ovenstående, men ledelsesansvaret for en daglig leder kan på mange områder sammenlignes med ledelsesansvaret for en skoleleder på en skole med ét undervisningssted.

Opgavefordelingen aftales og beskrives, så det er meningsfuldt i forhold til distriktsskolelederens og den daglige leders samlede kompetence.

Søg stillingen


Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har ca. 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.


Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hver 10. minut fra Allerød Station.

Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder.