Nyoprettet skolelederstilling for Landsbyordningerne i Odder Kommune

Er du en visionær og erfaren skoleleder, der brænder for kerneydelsen og en spændende ledelsesopgave? Er du parat til at stå i spidsen for en stor organisation i en driftig og udviklingsorienteret kommune? Så er det måske dig, vi søger.

Detaljer

  • Firma navn: Odder Kommune
  • Område: Østjylland
  • Land: Danmark
  • Industri: Skole
  • Speciale: Skoleleder
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 04-05-2017
  • Ansøgningsfrist: 26-05-2017

I Odder Kommune er vi stolte over vores fagligt stærke dagtilbud og folkeskoler, hvor engagerede og dygtige medarbejdere hver dag arbejder for at give børn og elever en god og lærerig dag. Alle har fokus på både børn og elevers faglige og personlige udvikling og sociale trivsel.

Odder Kommunes byråd besluttede den 6. februar 2017 en ny skolestruktur. På baggrund af strukturændringen skabes to nye skolelederstillinger – for henholdsvis Vestskolen og Landsbyordningerne. Skolelederen for Vestskolen er på plads, og nu søger vi en leder for Landsbyordningerne, der brænder for ledelse af hele 0 til 12 års-området.

Der er behov for en skoleleder, der kan og vil stå i spidsen for forandringen, og som formår at lede processen på en måde, der sikrer åbenhed, tillid og tryghed, så medarbejdere og ledere kan fastholde fokus på kerneopgaven.

Der etableres én fælles ledelse for de fire landsbyordninger i Saksild, Hou, Gylling og Hundslund. Landsbyordningerne er alle placeret i de kystnære områder i Odder Kommune.

Den nuværende organisering med 0. til 6. årgang, SFO og juniorklub i alle fire landsbyordninger videreføres.

De fire landsbyordninger vil tilsammen bestå af ca.150 børn i 0 til 6 års-alderen og ca. 450 elever i skoledelen. Landsbyordningerne omfatter samlet set ca. 130 ansatte.

Der er en klar forventning om, at skolelederen holder et skarpt fokus på blandt andet fællesskaber på hele 0 til 18 års-området, på arbejdet med de nye læreplaner i dagtilbuddene, samt på forventningerne til, at Odder Kommunes unge forbedrer gennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve, og at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Der er ligeledes en klar forventning om, at skolelederne sammen med forvaltningen udgør den strategiske ledelse af skolevæsnet, og indgår i den tværgående overordnede strategiske ledelse i Odder Kommune.

Det forventes, at den ideelle kandidat har erfaring med skoleledelse - gerne i en bred kontekst, og eventuelt har en lederuddannelse. Endvidere forventes erfaring med økonomistyring og ikke mindst erfaring med forandrings- og kulturprocesser? Skolelederen skal kunne skabe legitimitet og følgeskab, forventningsafstemme og samarbejde på alle niveauer og kommunikere tydeligt og sikkert og med rettidig omhu.

Der forventes tiltrædelse 1. august 2017.

Læs mere om strukturen, opgaven, ansvaret og ønskerne til kandidaternes formelle erfaring og personprofiler i job- og kravprofilen for stillingen.

Finder du stillingen interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-02721). Ansøgningsfristen udløber den 26. maj 2017, kl. 10.00.

Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display