Skoleleder til Kongerslev skole

Da vores skoleleder gennem 10 år har fået nyt job, søger vi til Kongerslev skole en engageret og dygtig skoleleder.

Detaljer

 • Firma navn: Kongerslev skole
 • Område: Nordjylland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 15-06-2017
 • Ansøgningsfrist: 11-08-2017

Kongerslev Skole er en lokalt forankret folkeskole beliggende i Østhimmerland, ca. 20 km sydøst for Aalborg.
Skolen har 250 dejlige elever fordelt på 12 klasser fra 0.- 9. kl. Desuden er der tilknyttet en SFO. Skolen er afdelingsopdelt med 3 selvstyrende team, og vi har et godt samarbejdsklima. Skolen har 34 medarbejdere samt et ledelsesteam som foruden skoleleder består af viceskoleleder, DUS-leder og teknisk serviceleder.

Skolen er i ét plan og har gennemgået en omfattende modernisering og tilbygning, så den fremstår som en moderne skole med meget store og lyse klasseværelser med mulighed for anvendelse af varierede organisationsformer og undervisningsmetoder. Skolen er beliggende i naturskønne omgivelser tæt på Lille Vildmose og har masser af grønne områder omkring skolen, herunder en Aktivitetspark. Vi har et tæt samarbejde med virksomheder og institutioner i byen.

Vi er fortsat optaget af implementering af skolereformen, har fokus på læringssamtaler, vejlederkultur og et inkluderende læringsmiljø. Vores nye leder skal have høje ambitioner på skolens vegne og kunne videreudvikle skolen i samarbejde med medarbejdere og bestyrelse i henhold til skolens motto: 'Skolen er ikke kun en bog', skolens værdigrundlag samt Aalborg kommunes vision 'Noget at have det i'.

Vi forventer af vores nye skoleleder:

 • At du har pædagogisk baggrund, relevant lederuddannelse og ledelseserfaring
 • At du optræder som rollemodel/kulturbærer, er handlekraftig og kan træffe beslutninger
 • At du er en stærk og imødekommende kommunikator, der er i stand til at møde elever, medarbejdere, forældre og øvrige interessenter på en anerkendende og uhøjtidelig facon.
 • At du sætter samarbejde og medinddragelse højt og evner at skabe tillidsvækkende relationer
 • At du har en dialogbaseret, anerkendende og involverende ledelsesstil
 • At du sætter tydelige og meningsfulde mål og skaber rammer, hvor fokus er på at fremme elevernes læring og trivsel
 • At du kan agere med overblik, trives med ansvar og kan håndtere konflikter
 • At du har blik for både den enkelte medarbejder og for fællesskabet og hele organisationen
 • At du er synlig og tilgængelig for medarbejderne
 • At du kan bidrage til at videreudvikle en skole præget af høje faglige ambitioner, arbejdsglæde og humor
 • At du i samarbejde med ledelsesteamet kan lede skolen strategisk og omsætte konkrete indsatsområder til resultater i praksis - herunder at prioritere og omsætte forventningerne fra politisk- og forvaltningsniveau til praksis på skolen.
 • At du er interesseret i lokalområdets udvikling, forstår at netværke med skolens interessenter og at udvikle skolen, således at den til enhver tid er attraktiv for skoledistriktets børn og forældre
 • At du har humoristisk sans

 
Vi tilbyder:

 • Et velfungerende, rutineret og ambitiøst ledelsesteam, der samarbejder tæt og loyalt om den samlede ledelsesopgave
 • En effektiv og professionel administration
 • En skole med fagligt stærke og dygtige medarbejdere, som gerne samarbejder på tværs af faggrupper
 • En engageret og positiv skolebestyrelse
 • En forældregruppe, som bakker op om skolen og som insisterer på faglighed og trivsel
 • En masse dejlige børn og unge, der har mod og lyst på læring
 • En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med plads til humor
 • Et lokalmiljø, som er aktive medspillere omkring skolens udvikling
 • Nogle fysiske rammer, som kan imponere de fleste

Som en del af Aalborg Kommunes Skolevæsen forventes det: 
- at du indgår i arbejdet med -og udviklingen af Learning Pipeline 
- at du indgår i arbejdet med Aalborg Skolevæsens vision ' Noget at have det i ' 

Som skoleleder i Aalborg Kommune bliver du en del af et kollegialt fællesskab med andre ledelsesteam i kommunen. Via de forskellige netværk forventes du at kunne bidrage til det samlede skolevæsens opgaveløsning. 

Du kommer til at indgå i et ledelseslaboratorium med andre skoleledere. 
Som skoleleder refererer du til skolechefen, der er ansvarlig for at sikre ledelsessparring og tværfaglig support. 

Yderligere information 
http://www.kongerslevskole.dk ;
http://www.nogetathavedeti.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Viceskoleleder: Gitte Jeppesen 25 20 03 60
Skolechef: Jakob Ryttersgaard 93 52 00 44 
Skolebestyrelsesformand: Henrik Straarup 25 20 08 16
 
Vi ser meget gerne, at du aflægger skolen et besøg og viser dig gerne rundt på vores flotte skole.  

Stillingen ønskes besat pr. 1.oktober 2017, evt. tidligere. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende aftale for Aalborg Kommune. Lønnen forhandles og fastsættes på grundlag af forhåndsaftalen mellem Aalborg Kommune og Skolelederforeningen.

Ansøgningsfrist: 11. august.

Første ansættelsessamtale afholdes 15. august
og anden samtale 22. august
Der vil mellem 1. og 2. samtalerunde blive foretaget en test af de ansøgere, der er gået videre til 2. samtalerunde.

Arbejdsstedets adresse
Kongerslev skole
Kongensgade 4
9293 Kongerslev
98331350

Forud for endelig ansættelse indhentes der børneattest.

Søg stillingen

Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display