Skoleleder til mellemtrinnet og inklusionsleder på Dronninglund Skole i Distrikt Dronninglund

Distrikt Dronninglund søger en udviklingsorienteret skoleleder, der vil være med til at styrke det inkluderende og fællesskabende samarbejde om vores elever og være daglig leder af mellemtrinnet pr. 1. marts 2018

Detaljer

  • Firma navn: Dronninglund Skole
  • Område: Nordjylland
  • Land: Danmark
  • Industri: Skole
  • Speciale: Skoleleder
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 21-12-2017
  • Ansøgningsfrist: 23-01-2018

Vi kan tilbyde et distrikt, hvor du bliver en del af et forholdsvist nyt ledelsesteam med erfaring og lyst til at ville samarbejde. Som skole vægter vi, at der er højt til loftet og plads til at udforske og prøve nye ideer af, samtidig med at der er en stor grad af tydelighed og forudsigelighed.
 
Vi søger en leder, der kan forestå den pædagogiske og personalemæssige ledelse sammen med den øvrige ledelse og kan involvere og inddrage medarbejderne i den fremtidige udvikling. Du skal være god til at inddrage dine medarbejdere og kunne indgå i en dialog. Du må gerne have lyst og mod til at turde udfordre og ikke være bange for at stille krav til medarbejderne.
 
Som skoleleder for mellemtrinnet bliver din primære opgave at stå for den daglige ledelse og drift af afdelingen. Der vil være en mangfoldighed af opgaver og funktioner, blandt andet strategisk og pædagogisk udvikling af afdelingen, i tæt samarbejde med personalet og den øvrige ledelse, samt forældresamarbejde, kompetenceudvikling af personalet, samarbejde vedr. elever og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Du vil også indgå i distriktets ledelsesteam og tage aktiv del i den daglige ledelse og udvikling på Dronninglund Skole og i distriktet. Du vil som skoleleder også skulle samarbejde og deltage i kommunale netværksgrupper og kommunale udviklingsprojekter på lige fod med de øvrige ledere i kommunen.
 
Du vil som leder på Dronninglund Skole, i tæt samarbejde med dine ledelseskolleger, få det overordnede ansvar for skolens vejlederkorps, AKT-personale, inklusionspædagoger og for at koordinere samarbejdet med skolens eksterne samarbejdspartnere. Du vil få ansvaret for at koordinere i forhold til skolens almenelever, der måtte få brug for særlige indsatser og være med at sikre en rød tråd gennem hele skolegangen. Der er som trivsels- og inklusionsleder tale om en nyoprettet funktion, hvor du vil få mulighed for at præge opgaveløsningen med henblik på at styrke trivslen og fællesskabet blandt børnene, jf. Brønderslev Kommunes børnesyn.
 
Brænder du for dette job, og har du en anerkendende tilgang og kan kommunikere åbent på alle niveauer, og har du samtidig et smil på læben, et lyst sind og er i stand til trives i et spændende og udfordrende job samt ikke mindst optaget af god personaleledelse, er du den vi leder efter.
 
Du kan læse mere om stillingen på det notat til skolelederstillingen der er udarbejdet i forbindelse med stillingsopslaget.
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skoledistriktsleder Steen Jensen på tlf. 99-455706 / 6064-5685 eller mail steen.jensen@99454545.dk. Vi forventer, at eventuelle ansøgere tager kontakt til skolen inden ansøgningsfristen.
Se også skolens hjemmeside: www.dronninglund-skole.skoleintra.dk.
 
Ansøgningsfrist: 23. januar 2018 kl. 12.00.
 
Der afholdes ansættelsessamtale den 25. januar fra klokken 16.00. En eventuelt 2. samtalerunde afholdes den 29. januar fra kl. 16.00.

Søg stillingen