Skoleleder til Seden Skole

Kan du stå i spidsen for og fortsat udvikle Seden Skole pædagogisk og værdimæssigt? Er du robust og har glimt i øjet? Kan du brande skolen for at tiltrække og fastholde lokalområdets børn?

Detaljer

 • Firma navn: Seden Skole
 • Område: Odense
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 09-05-2017
 • Ansøgningsfrist: 05-06-2017

Seden Skoles skoleleder gennem mange år har valgt at gå på pension, og derfor søger vi en ny skoleleder pr. 1. august 2017.

Vi søger en robust skoleleder med glimt i øjet, der - i samarbejde med skolens engagerede medarbejdere og forældre - vil stå i spidsen for og fortsat udvikle skolen pædagogisk og værdimæssigt.
Dette skal ske med respekt for skolens kultur og traditioner og med fokus på faglig udvikling og trivsel for vore elever, således skolen er en attraktiv og foretrukken skole i vores lokalområde.
 
Om os
Seden Skole er en 3- sporet skole i Odense NØ. Skolen er organiseret i indskoling 0.-3. klasse, mellemtrin 4.-6. klasse og udskoling 7.-9. klasse. Der er SFO for 0.-2. klasse samt SFO 2 for 3.-4. klasse i det kommende skoleår.
Der er 637 elever - og skolen repræsenterer en mangfoldighed af elevbaggrunde og -kulturer.
Seden Skole har 70 ansatte. Ledelsesteamet består af souschef, afdelingsleder, sekretariatsleder samt teknisk serviceleder.
 
Vi er optaget af at:

 • Hæve elevernes faglige niveau, når de forlader 9. klasse
 • Arbejde med trivsel og inkluderende læringsmiljøer herunder udvikling af skolens ressourcecenter
 • Fokusere på dannelses- og trivselsopgaverne bl.a. gennem: ”Tal ordentligt - og opfør dig ordentligt” på hele skolen og MOT – Mod til at leve - i udskolingen
 • Brande skolen i lokalområdet for at tiltrække og fastholde lokalområdets børn - og fortælle de gode historier
 • Arbejde med den varierede skoledag og en bevægelsesstrategi for eleverne
 • Prioritere det gode teamarbejde
 • Renovere og modernisere vores skole

 
Om dig
Ledelsesmæssigt forventer vi, at du:

 • Kan sætte værdier og retning i spil - og holde kursen
 • Har en tydelig lederstil med klare værdier og med den baggrund kan udvikle skolen
 • Har overblik over skolen som organisation og kan uddelegere og vise tillid
 • Har interesse for og kan styre skolens økonomi
 • Stiller krav om høje faglige ambitioner for både elever og personale
 • Kan skabe trivsel gennem anerkendelse af både elever og personale
 • Er en god kommunikator og respekterer dialog og medinddragelse
 • Kan skabe kontakter til det omgivende samfund og deltage i det gode samarbejde
 • Kan være strategisk og tage beslutninger uden at glemme detaljen
 • Vægter det tværprofessionelle samarbejde højt.
 • Har erfaring med elever fra mangfoldige kulturer og baggrunde
 • Har erfaringer med udfordrede elever, inklusion og inkluderende læringsmiljøer

 
Personligt forventer vi, at du:

 • Er robust og vedholdende
 • Holder hovedet koldt og hjertet varmt
 • Er anerkendende og tydelig
 • Viser tillid til de professionelle og udfordrer vanetænkning
 • Er empatisk og kan konflikthåndtere
 • Er åben og synlig
 • Har humor og kan vise begejstring

 
Sparring og ledernetværk
I Odense Kommune er der 35 folkeskoler, ungdomsskole samt en musikskole. Der er etableret velfungerende ledernetværk, og der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.
 
Der tilrettelægges endvidere et introduktionsforløb, der byder på solid orientering om forvaltningen, løbende sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse og en mentor i form af en erfaren skoleleder.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.
 
Vil du vide mere?
Vil du høre mere om Seden Skole og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754, souschef Jes Fechtenburg på 3012 2353 eller afdelingsleder Eva S. Runge på 5114 5276.
Du er meget velkommen til at aftale besøg på skolen ved henvendelse til de 2 sidstnævnte.
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er mandag den 5. juni 2017.
1. samtalerunde finder sted mandag den 12. juni 2017 og 2. samtalerunde onsdag den 21. juni 2017. 
Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse samt oplyse referencer.
Du vil under 2. samtalerunde blive bedt om at løse en skolepolitisk case.

Søg stillingen

Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display