Skoleleder til Strandskolen

Kan du skabe rammer og retning for en visionær folkeskole, der arbejder målrettet med pædagogisk udvikling og trivsel?

Detaljer

 • Firma navn: Strandskolen
 • Område: Storkøbenhavn
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 09-05-2017
 • Ansøgningsfrist: 30-05-2017

Strandskolen i det sydlige Greve er placeret i et attraktivt, velfungerende og ressourcestærkt lokalområde. Skolen er en af Greve kommunes ni folkeskoler og danner hver dag rammen for 650 elever og næsten 80 medarbejdere. Alle søger de efter en skoleleder, der udmærker sig ved stærke relationskompetencer og en klar vision for, hvad en moderne skole skal indeholde. En skole, hvor trivsel og læring for elever og personale er i fokus.  
 
Underliggende den nye folkeskolereform styrer vi i Greve efter den kommunale skolepolitik. Skolepolitikken har fem overskrifter: Læring, Trivsel og sundhed, Digital skole - 1:1-skolen, Innovation og kreativitet, Inklusion.  
 
Greve Kommune vægter medarbejderudvikling og faglig ledelse højt. Af samme grund har Byrådet tilført økonomi til en betydelig forøgelse af antal årsværk til styrket faglig ledelse på skolerne. På Strandskolen betyder det, at den samlede ledelse er udvides med en leder mere til ledelsesteamet, som bliver ansat samtidig med den nye skoleleder. Derfor bliver en af dine opgaver at skabe et stærkt ledelsesteam på Strandskolen.  
 
Faglige kvalifikationer og kompetencer 

 • Indgående kendskab til folkeskolen anno 2017 kombineret med visioner for folkeskolen i fremtiden
 • Tænker læring som kerneopgave i alle tiltag 
 • Du er en synlig personaleleder med stærke empatiske og kommunikative evner 
 • Pædagogisk leder med lyst og vilje til at indgå i den faglige sparring og udvikling af medarbejderne 
 • Evner at tænke og lede skolen i en større sammenhæng som favner ledelsesteam, medarbejdere, elever, forældre og det pædagogiske arbejde
 • Indsigt i folkeskolens økonomi, evner til at lede økonomisk ansvarligt og få det meste ud af ressourcerne 
 • Ledelseserfaring og ledelsesuddannelse kombineret med forståelse og flair for at lede i en politisk styret organisation 
 • Indgår i ligeværdig dialog med både elever og forældre  

Personlige kvalifikationer 

 • En leder, der naturligt går forrest og viser vejen, også i en presset hverdag 
 • En leder, der trives bedst i dialog og i tæt samarbejde med medarbejdere, elever og forældre 
 • En robust person, som navigerer krydsfeltet mellem mange interessenters ønsker og krav 
 • Empatisk, aktivt lyttende og rummelig med overskud til at holde ro og overblik på både egne og andres vegne 

Vi tilbyder 

 • En veldrevet skole, der hviler på et solidt grundlag og er funderet i et stærkt lokalmiljø, hvor forældrene er en ressource, der deltager aktivt og flittigt
 • Engagerede medarbejdere, der ønsker at være med til at sætte deres præg på skolens dagligdag, og på skolens vej fremad 
 • Et udviklingsorienteret skolevæsen, hvor der er plads til at tænke nyt     

I Greve har vi en god balance mellem decentral beslutningskompetence og et fælles skolevæsen. Det betyder, at du både skal evne at træffe beslutninger og administrere på egen hånd samtidig med, at du har øje for at se din skole i en større sammenhæng. Læs mere om Greve Kommunes skolepolitik og skolevæsen på www.greve.dk/skoler.  
 
Øvrige oplysninger  
Du bliver kontraktansat på overenskomstvilkår. Stillingen ønskes besat pr. 1.8.2017.
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte centerchef Rasmus Johnsen, Center for Dagtilbud & Skoler, på 2893 9638 eller skolebestyrelsesformand John Larsen på 24 21 63 66. Du er også velkommen til at besøge skolen. Det aftales med skolens kontor, som kan kontaktes på 51677500.  
 
Vi gennemfører to samtalerunder, og der vil være en personlighedsanalyse mellem 1. og 2. samtale. Vi forventer, at 1. samtale finder sted den 7. juni og 2. samtale den 19. juni 2017.  
 
Ansøgningsfrist: 30-05-2017

Søg stillingen

Greve Kommune ser forskellighed som en ressource og værdsætter, at vores medarbejdere kommer med forskellig baggrund, personlighed og kompetencer. Lige nu er vi ca. 2650 ansatte, som skaber rammerne for at Greve Kommune er et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display