Nyheder

Claus Hjortdal: Det bør vi lære af coronakrisen

Den nye og anderledes skoledag er en udfordring for folkeskolen – men den indeholder også muligheder. Det mener Skolelederforeningen, som indbyder undervisningsministeren, KL, forligskredsen bag folkeskolereformen samt skolens aktører til en drøftelse.

Dialogværktøj: Styrket samarbejde

BFA Velfærd og Offentlig administration har lanceret dialogværktøjet 'Styrket samarbejde', som sætter fokus på fem centrale temaer, der er fælles for uddannelsesinstitutioner, der lykkes med opgaven.

Elever får stort udbytte af at gå i folkeskolens 10. klasse

En ny stor undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut blandt landets 10. kl. elever viser bl.a., at langt de fleste elever oplever, de får løftet deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Og at året giver mange dem afklaring og modning, der skal til for at fortsætte fremad…

Ny inspiration til nødundervisning for elever i 6.-10. klasse

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort et overblik over frit tilgængelige undervisningsforløb, der er velegnede til fjernundervisning eller til undervisning, der veksler mellem tilstedeværelse på skolen og undervisning hjemmefra.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Claus Hjortdal om den aktuelle situation - samt hvad folkeskolen kan lære af krisen

"Lige nu går vi og venter på, at skolen skal lukke op for de ældste elever også. Vi kæmper for, at genåbningen kommer til at ske på en måde, som skolerne kan håndtere. Det er vigtigt at sige: Vi skal holde fast i, at sundhedsmyndighederne udstikker nogle retningslinjer, politikerne træffer på den baggrund politiske beslutninger, og så kommer vi i udførerleddet og søger for, at det fungerer," siger Claus Hjortdal, som hilser det meget velkomment, hvis skolernes ældste elever får mulighed for at vende tilbage til skolen.

Sammen på afstand

"Det er utroligt flot, som vi står sammen i Danmark. Godt nok nu på afstand. Men båndene er stærke. For os på skolerne har dygtige ledere organiseret vores del af opgaven i samarbejde med et fantastisk engageret personale: Først at lukke folkeskolen ned og så genåbne den på ordentlig og flot vis. Nye læringssituationer, en ny skole udvikler sig trods stramme hygiejniske regler, knap kapacitet, bemanding og økonomi."

Sociale medier