Nyheder

Skolelederforeningen i påsken

Fra mandag den 26. marts til og med onsdag den 28. marts 2018 træffes vi ved akutte henvendelser på telefon: 6160 5323.

OK'18: Formandsmøde

Får vi et resultat inden lukketid? Og hvor er skolelederne i alt dette, her hvor ca. 250 medlemmer fra de ti kommuner, der er udtaget til strejke lige efter påske?

Repræsentantskabsmøde 2018: Vi skal ud af dokumentationshelvedet

Skolelederforeningens afholder i dag ordinært repræsentantskabsmøde med drøftelse af foreningens indsatser. OK’18 er selvfølgelig til diskussion. Desuden er der i år valg til formandskab og hovedbestyrelse.

Valg i foreningen: Genvalg af formandskab – nyt ansigt i hovedbestyrelsen

Dette års repræsentantskabsmøde bød på genvalg af Claus Hjortdal, formand, og Dorte Andreas, næstformand, samt valg af seks medlemmer af hovedbestyrelsen, hvoraf der er et nyt ansigt.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Video: Claus Hjortdal om skolens rolle i digital dannelse 'Dannelse og uddannelse hænger tæt sammen'

"På skolerne skal vi tage det alvorligt. Skolen er der, hvor vi sætter hele grundopdragelsen ind i den sociale kontekst. Hvor vi taler med eleverne om, hvad er er rigtigt og forkert og hvilke konsekvenser, det kan have," siger Claus Hjortdal om skolens rolle i forebyggelse af ulovlig billeddeling blandt børn og unge.

Video: Claus Hjortdal om OK’18 konflikten

"Vi ønsker en aftale fremfor en konflikt. Men vi ønsker blandt andet at signalere til arbejdsgiverne, at det løntilbud, de har fremsendt, ikke er godt nok", siger Claus Hjortdal, som i denne video uddyber baggrunden for, at også skolelederne deltager i konflikten, ligesom Claus Hjortdal giver sin vurdering af perspektiverne.

Sociale medier