Nyheder

Opfølgning på Chromebooks-sagen

KL har fredag i sidste uge afholdt webinar sammen med Datatilsynet om Chromebooks-sagen og afgørelsen fra Datatilsynet til Helsingør Kommune i forhold til kommunes anvendelse af Chromebooks på skoleområdet. Læs KL's brev til kommunerne.

Undervisningsmateriale om ulovlig billeddeling

Det Kriminalpræventive Råd har lanceret undervisningsfilm og tilhørende undervisningsmateriale, der skal bidrage til at forebygge ulovlig billeddeling blandt unge.

Sæt kryds i kalenderen / Webinar: Understøttelse af det lokale arbejde med meddelelsesbogen

Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole og Forældre inviterer til gratis webinarer, der understøtter det lokale arbejde med henblik på at skabe afbureaukratisering og en reel kulturforandring.

Sammen skal vi løfte folkeskolen

Et nyt skoleår står for døren. I et debatindlæg i Skolemonitor skriver formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal, at han håber, det bliver et skoleår, hvor det tætte samarbejde med politikerne om at udvikle skolen fortsætter.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Sociale medier

Det mener vi

Det er ikke et spørgsmål, om vi vil

"Hvis vi skal komme videre med bæredygtighed og teknologi, har vi som et demokratisk samfund brug for en bred og åben debat", skriver Claus Hjortdal i lederen i juni-udgaven af Plenum i 2022.

Pludselig satte krigen sig på hele dagsordenen

"Alle flygtningebørn, der kommer til Danmark, har ret til undervisning af uddannede lærere, og de har ret til sprogstøtte. Det er en stor og resursekrævende opgave for skoler og kommuner, for den skal løses kvalificeret," skriver Claus Hjortdal i sin leder i anden udgave af Plenum i 2022.