Nyheder

OK’18 – sidste chance for forlig

Efter forligsmand Mette Christensen har udsat de varslede arbejdstidsstandsninger med indtil to uger, går OK’18-forhandlingerne nu ind i sin sidste og helt afgørende fase.

Konference: Kvalificering af skolernes lederskab

Hvordan kan skoleledelse kvalificeres gennem sparring, videndeling og aktionslæringsformer, der tager udgangspunkt i den daglige praksis? Det sætter konference fokus på.

Materialesamling om balancen mellem skole og eliteidræt

Hvordan kan det gøres muligt for en elev at dyrke idræt på eliteniveau ved siden af skolen? Det tager Undervisningsministeriet op i en ny vejledning ’Det gode børneliv inden for eliteidræt’.

Forligsmand forlænger OK-forhandlinger med indtil to uger

Forligsmanden Mette Christensen forlænger OK-forhandlingerne med indtil to uger. Parterne mødes igen på fredag. Skolelederforeningen håber stadig på forlig frem for forlis.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Video: Claus Hjortdal om skolens rolle i digital dannelse 'Dannelse og uddannelse hænger tæt sammen'

"På skolerne skal vi tage det alvorligt. Skolen er der, hvor vi sætter hele grundopdragelsen ind i den sociale kontekst. Hvor vi taler med eleverne om, hvad er er rigtigt og forkert og hvilke konsekvenser, det kan have," siger Claus Hjortdal om skolens rolle i forebyggelse af ulovlig billeddeling blandt børn og unge.

Video: Claus Hjortdal om OK’18 konflikten

"Vi ønsker en aftale fremfor en konflikt. Men vi ønsker blandt andet at signalere til arbejdsgiverne, at det løntilbud, de har fremsendt, ikke er godt nok", siger Claus Hjortdal, som i denne video uddyber baggrunden for, at også skolelederne deltager i konflikten, ligesom Claus Hjortdal giver sin vurdering af perspektiverne.

Sociale medier