Nyheder

Overvågning – Brud på aftale om kontrolforanstaltninger

Der er indgået forlig mellem Nyborg Kommune og Skolelederforeningen i sagen om en skoleleder i Nyborg, der for ca. et år siden blev udsat for en undercoveragent med falsk id-kort og skjult kamera, hyret af Nyborg Kommune. Forliget betyder en undskyldning fra kommunen og en kontant bod til lederen på 35.000 kr.

God skolestart: Ny pulje til lokale indsatser

Egmont Fonden har for nylig lanceret en ny pulje på fem millioner kroner til lokale indsatser, der skal bidrage til, at alle børn får en god skolestart. Puljen skal fremme skoler, dagtilbud, foreninger, forældregrupper, PPR og kommuners mulighed for at skabe aktiviteter på skolestartsområdet.

Danske elever har suveræne it-kompetencer – men pigerne tror ikke på en fremtid inden for it

Danske skolelever er dem, der klarer sig bedst i sammenligning med elever i en lang række lande, når det gælder computer- og informationskompetence. Det er et af resultaterne af en omfattende international undersøgelse, International Computer and Information Literacy Study (ICILS), gennemført i 12 lande i og uden for Europa af 8. klasseelevers it-kompetencer.

Finanslov: S trækker besparelse på fri/privatskoler tilbage

Blandt en række forslag til omprioriteringer i Finanslov 2020 ville regeringen tage knapt 3.000 kr. pr. elev i driftstilskud fra friskoler og private grundskoler. Ifølge forslaget ville det frigøre 0,3 milliarder kr. årligt, som ifølge finansministeren skulle komme folkeskolen til gode.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Video: 40 forbedringer for folkeskolen

Skolelederforeningen har indsamlet 40 forslag til, hvordan man kan afbureaukratisere og skabe regelforenkling i folkeskolen. Forslagene er indsamlet på foreningens dialogmøder med foreningens medlemmer. Forslagene fylder intet mindre end 5 meter!

Forenklingens tid

"Regeringen har derfor på den kortere bane valgt at starte et andet sted, nemlig ved at kigge på det potentiale, der ligger i at sætte skoler, ansatte og ledere mere fri. Det kan vi godt være med til al den stund, at Skolelederforeningens input op til FV19 netop var forslaget om at sætte folkeskolerne fri fra den detaljerige styring og de krav om registrering, der hober sig op og tager tid fra vores kerneopgaver."

Sociale medier