Nyheder

Øget forskel på forældre i folkeskoler og privatskoler

Forældre til børn i frie grundskoler er generelt bedre uddannede og har højere beskæftigelse end forældre til børn i folkeskolen. Og forskellen er steget de seneste 10 år. Det bekymrer Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal.

Debat: Folkeskolen - Danmarks vigtigste inkluderende fællesskab

Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber – styrk folkeskolen, eleverne og fællesskabet med en sund økonomi, der matcher ambitionerne og behovet. Det skriver Skole og Forældre, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen i et fælles debatindlæg.

TRE FORMÆND: Hold op med at betragte folkeskolen som en udgift

I et fælles indlæg i Politiken Skoleliv i dag slår lærerformand Anders Bondo Christensen, skolelederformand Claus Hjortdal og forældreformand Rasmus Edelberg ikke kun til lyd for, at besparelserne i folkeskolen må stoppe. Ja, hvis vi vil fortsat vil have et frit og lige skoletilbud for alle af høj kvalitet, må der investeres!

Kære politikere: Værsgo, her er input til det kommende regeringsgrundlag

"Det er vigtigt at huske folkeskolen og at have ambitioner for den, også efter valget. Derfor giver vi i et brev til politikerne vores ideer og ønsker til, hvordan folkeskoleområdet kan løftes via regeringsgrundlaget," siger Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Ved målstregen

"Der skal ske en afbureaukratisering, vi skal have øget frihed til at tilrettelægge opgaverne samtidig med, at der skal arbejdes med mere gennemtænkte, solide tiltag, der får resurserne til at hænge sammen, ikke mindst i forhold til arbejdet med inklusion. Vi skal have en bedre økonomi, og i den forbindelse ønsker vi omprioriteringsbidraget væk – helt væk."

Kære politikere, prioriter folkeskolen økonomisk

"Der er behov for, at politikernee tør stå ved, at vi i Danmark skal have et godt skolevæsen - samlet set. Prioriter skolen, prioriter folkeskolen, når folkeskolen får flere penge, så får fri- og privatskolerne automatisk også flere penge," opfordrer Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Sociale medier