Nyheder

Elevplaner skal forenkles 

Regeringen har som en del af aftalen ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole” nedsat en rådgivningsgruppe, der skal se på, hvordan man kan forenkle elevplanerne og slå dem sammen med uddannelsesplanen.

Vidensdag om skoleskak: Skoleskak som inklusionsmetode

For fjerde gang afholder Dansk Skoleskak National Vidensdag om Skoleskak. Denne gang foregår det i Odense den 10. maj 2019 under temaet ’Skoleskak som inklusionsmetode & hvorfor prioriterer skolelederne skoleskak?’

Aula – erfaringer fra pilotskoler

Fra skolestart 2019 tages Aula i brug på landets folkeskoler. Pilotskoler rundt om i landet har de seneste måneder testet implementeringen af det nye system. Skolelederne på to pilotskoler i Aarhus giver på aulainfo.dk gode råd videre til andre, der er i gang med forberedelserne til Aula.

Fælles brev: Sæt de nationale test på pause eller gør dem frivillige

Skolelederforeningen har i fællesskab med Danmarks Lærerforening og Skole og Forældre sendt en fælles mail til undervisningsministeren og forligskredsen om folkeskolen omkring validiteten af de nationale test.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

En bedre skole

"Vi har brug for ordentlige arbejds- og ledelsesvilkår. Og det handler bl.a. om ikke hele tiden at tale skolen ned. Vi arbejder på, at folkeskolen og de institutioner, der er knyttet hertil, fortsat bør være de kommende generationers førstevalg. Det indebærer bl.a., at man også har øje for de ting, der går rigtig godt i folkeskolen - hvad der er masser af eksempler på."

Video: Giv ALLE folkeskoler større frihedsgrader

"Der er ikke brug for, at enkelte skoler bliver spydspidser i forhold til at få øget selvstændighed. Der er derimod behov for, at ALLE folkeskoler oplever, at de får større selvbestemmelse."

Sociale medier