Nyheder

Pjece: Velkommen i skolebestyrelsen

Skole og Forældre har udarbejdet en folder, der giver viden om rammer for skolebestyrelsens arbejde samt tips til en god start på arbejdet og samarbejdet i skolebestyrelsen.

Ny rapport om inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling

Gode og gennemsigtige dialog- og beslutningsprocesser på alle niveauer – fra kommunalt niveau til skolelederniveau og til medarbejderne – understøtter skolens udvikling og medarbejdernes motivation, arbejdsglæde og oplevelse af at kunne løfte kerneopgaven. Det understreger en ny rapport. Til november afholdes temadage om emnet.

Avisindstik: Den moderne grundskole - robotterne kommer

I et avisindstik til Politiken 'Den moderne grundskole' bringes en artikel om folkeskolen og folkeskolens arbejde med læring og digital dannelse. Skoleleder Mogens Falk Jørgensen fortæller i artiklen om skolens opgave med at forberede eleverne på fremtiden.

Skolelederforeningen: Fasthold 10. klasse i folkeskolen – den løser opgaven

I regeringens nye erhvervsskoleudspil lægges der op til, at 10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne. Flyt ikke de kommunale 10. klasser til erhvervsskolerne, for folkeskolerne løser allerede opgaven bedst, siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Video: Claus Hjortdal byder velkommen til regionale dialogmøder

"Vi har brug for jeres input til, hvordan vi bedst understøtter jeres vilkår som skoleledere, og hvad vores dagsorden til folketingsvalget skal være," siger Claus Hjortdal, som opfordrer foreningens medlemmer til at tilmelde sig de regionale dialogmøder, som vi afholder her i slutningen af august og i september.

Tid til dialog

"Efter nogle ganske hårde indkøringsår er skolereformen ved at være hverdag i undervisningen og organiseringen af folkeskolens tilbud. Der er sket mange ændringer på kort tid, men det giver resultater. Elevernes færdig heder og trivsel ligger højt. Vores elever er blandt de bedste i verden i problemløsning. De regner godt, har styr på natur/teknologi, de er blandt de bedste i verden til IT, de læser godt og taler fremragende engelsk. Også de tosprogede er gået markant frem."  Læs Claus Hjortdals leder på side 5 i Plenum.

Sociale medier