Nyheder

Invitation: Webinar om lokal dialog og skoleudvikling

Hvorfor er lokal dialog og samarbejde afgørende for at skabe rammer for en god folkeskole? KL, DLF, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) og Skolelederforeningen indbyder til webinar.

Claus Hjortdal: 10. klasse bør fortsat holde til i folkeskolen

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er skeptisk over for et forslag om at gøre 10. klasse til starten på en ungdomsuddannelse, som KL præsenterede på Børn og Unge Topmødet i Aalborg i går.

120 mellemledere og konsulenter inviteres med i unikt netværk

Endnu flere skoleledere får nu mulighed for at være med i Skolelederforeningens forum ’Ord til Handling – netværk for mellemledere’, som er et nyskabende forum for mellemledere og kommunale konsulenter i folkeskolen.

Usikker økonomi risikerer at gå ud over modtagelsen af ukrainske flygtningebørn

Ny aftale for skolernes rammer, når de skal tage imod ukrainske flygtningebørn, giver mere lokal fleksibilitet. Men det kommer til at kræve ressourcer, uanset hvilke løsninger, der kommer i spil, mener Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening.

Find din lokale afdeling:

Sociale medier

Det mener vi

Pludselig satte krigen sig på hele dagsordenen

"Alle flygtningebørn, der kommer til Danmark, har ret til undervisning af uddannede lærere, og de har ret til sprogstøtte. Det er en stor og resursekrævende opgave for skoler og kommuner, for den skal løses kvalificeret," skriver Claus Hjortdal i sin leder i anden udgave af Plenum i 2022.

Vi har ikke brug for et eksperiment

"Politikerne skal være klar til at give skolelederne den nødvendige opbakning, når friheden bliver sendt i anvendelse. De skal med andre ord også ville bakke op, hvis skoleledere ud fra pædagogiske overvejelser og hensyn vælger for eksempel at dele klasser op i drenge og piger eller stiller krav til elevernes påklædning," skriver Claus Hjortdal i sin leder i første udgave af Plenum i 2022.