Nyheder

Ny bestyrelse drøfter retning for foreningen

Den nye hovedbestyrelse i Skolelederforeningen har i to dage været på seminar i Svendborg, hvor de arbejdede med, hvilken retning foreningen skal tage i de kommende år.

Tålmodigheden med Aula er ved at slippe op

For snart et år siden vendte et flertal af skolelederne i en medlemsundersøgelse i den grad pilen nedad til Aula. Siden er der ikke sket meget, og det får nu Skolelederforeningen til at råbe vagt i gevær.

Undersøgelse af de offentlige ansattes motivation er udsendt

I sidste uge modtog et udsnit af offentligt ansatte via Digital Post invitation til at deltage i en undersøgelse af offentligt ansattes motivation. Undersøgelsen er igangsat i et samarbejde mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

Hvordan praktiserer du ledelse-tæt-på?  

At praktisere ledelse-tæt-på kræver, at en leder i dagligdagen anvender en bred vifte af ledelsesdiscipliner. Men hvad er ledelse-tæt-på for dig? Et nyt dialogspil skal være med til at stille skarpt på, hvornår du som leder i folkeskolen udøver ledelse-tæt-på, og hvilke vilkår det kræver.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Den nye virkelighed hedder kvalitet og dialog

"Jeg er overbevist om, at skolens udvikling bliver bedre, når vi samarbejder om den. De nye dialoger, som vi er i gang med at skabe både på nationalt og lokalt plan, bliver afgørende for, om vi lykkes med at få mindre styring og mere ledelse i folkeskolen. Vi skal blive stærke til dialoger om kvalitet. Kvalitetsdialoger."

Der er en del at drøfte

"Jeg vil gerne vide, om de vil lave en grundig analyse før, der sker ændringer i Folkeskoleloven. Om de har mod til at ændre på blandt andet styringsmekanismerne, og om vi denne gang får tid nok til en grundig implementering. For mig er det helt afgørende parametre, hvis vi skal udvikle folkeskolen og fortsat sikre kvalitet i undervisningen."

Sociale medier