Nyheder

Skolelederforeningen: Styrk folkeskolen med en sund økonomi

Giv folkeskolen en økonomi, der svarer til forventningerne til skolen, så vi kan sikre, at alle børn trives og bliver så dygtige som muligt, opfordrer Skolelederforeningen som en reaktion på to nye udspil på folkeskoleområdet.

Medlemsbrev fra formanden: Foreningens ønsker for folkeskolen

"Folkeskolen og skoleledelsen fortjener opmærksomhed. Her i valgkampen vil vi fortsætte indsatsen for, at folkeskolen og ledelsens arbejdsvilkår får en vigtig plads blandt de mange dagsordener, så folkeskolen vil stå stærkere efter valget," skriver Claus Hjortdal i et medlemsbrev.

Nyborgsagen skal i Arbejdsretten

Forhandlingsfællesskabet og KL mødtes torsdag den 2. maj for at afsøge muligheden for at finde en forligsmæssig løsning i spørgsmålet om brud på aftale om kontrolforanstaltninger i sagen om de skjulte videooptagelser af en skoleleder i Nyborg. Parterne kunne ikke opnå enighed, og sagen må nu videreføres i Arbejdsretten.

Justeringer af folkeskoleloven vedtaget

De ventede justeringer af folkeskoleloven er efter en hastebehandling vedtaget i dag torsdag den 2. maj. Nogle af de varslede ændringer træder i kraft med virkning fra 1. august 2019 - andre træder først i kraft fra skoleåret 2020-21.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Vil I vores folkeskole?

"Trods en stærkt øget arbejdsbyrde de senere år, spares der på folkeskolen. Igen og igen. Lige nu ser vi fyringer af lærere i mange kommuner. Det er meget bekymrende, at resurserne ikke matcher ambitionerne."

Video: Giv plads til ledelse

Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, giver i denne video foreningens tre hovedønsker til den kommende undervisningsminister og regering: Giv plads til mere ledelse, bak op om folkeskolen, giv folkeskolen ressourcer til at sikre ordentlig undervisning for ALLE børn.

Sociale medier