Nyheder

Skoleledere har for lidt tid til kerneopgaven

Arbejdspresset er fortsat stort, og der er mangel på tid og ressourcer, viser Skolelederundersøgelsen, som netop er gennemført blandt skolelederforeningens medlemmer. Trods næsten to år med covid-19 er langt flertallet af landets skoleledere dog stadig glade for deres job.

Hold skolen åben

Nej tak til flere coronanedlukninger af folkeskolen. Eleverne har brug for at komme i skole, lyder det fra flere skoleledere, der dog har et ønske om en lettere adgang til at lukke enkelte klasser ned, hvor smitten er høj.

Åbent brev til minister og forligskreds: Erstat årets prøve i praktisk/musiske valgfag med årskarakterer

I et åbent brev udtrykker Skolelederforeningen bekymring for skolernes reelle muligheder for at gennemføre valgfagsundervisningen i de praktisk/musiske fag – samt en bekymring for muligheden for at give eleverne den bedst mulige kvalitet i undervisningen.

Skolelederforeningen søger medarbejder med en stærk økonomisk profil og flair for IT til vores administrative enhed

Er du knivskarp til økonomi, IT og administration, og har du sans for økonomisk strategisk udvikling? Trives du i et mindre miljø med tætte kollegaer og med en bred pallette af økonomiske og administrative opgaver? Så er denne stilling måske noget for dig.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Sociale medier

Det mener vi

Den nye virkelighed hedder kvalitet og dialog

"Jeg er overbevist om, at skolens udvikling bliver bedre, når vi samarbejder om den. De nye dialoger, som vi er i gang med at skabe både på nationalt og lokalt plan, bliver afgørende for, om vi lykkes med at få mindre styring og mere ledelse i folkeskolen. Vi skal blive stærke til dialoger om kvalitet. Kvalitetsdialoger."

Der er en del at drøfte

"Jeg vil gerne vide, om de vil lave en grundig analyse før, der sker ændringer i Folkeskoleloven. Om de har mod til at ændre på blandt andet styringsmekanismerne, og om vi denne gang får tid nok til en grundig implementering. For mig er det helt afgørende parametre, hvis vi skal udvikle folkeskolen og fortsat sikre kvalitet i undervisningen."