Nyheder

Vold i skolen: Lederes og læreres retsstilling bør afklares

”I Skolelederforeningen går vi ikke ind for at tildele lærere og skoleledere egentlige magtbeføjelser. Men vi er enige i, at vi skal have en juridisk afklaring på, hvordan vi kan håndtere det, når elever er udadreagerende - uden at ledere og lærere risikerer at miste stillingen,” siger Claus Hjortdal som kommentar til DF's ønske om at give lærerne magtbeføjelser til lettere at håndtere konflikter med voldelige elever.

Åbne virksomheder: Mange virksomheder står klar til at modtage skoler

Der er plads til, at langt flere skoler kan benytte sig af projektet Åben Virksomhed. Projektet giver skoleelever indblik i, hvad teorien fra timernes kan bruges til i virkelighed. Også Naturvidenskabernes Hus tilbyder gratis undervisningsforløb med virksomhedsbesøg.

Skolebesøg: Samarbejde mellem voksne giver god skolestart

Den første tid i skolen er vigtig for både elever, forældre og skole. På landets skoler arbejdes der målrettet på at lette overgangen fra daginstitutionslivet til skole. I dag besøgte Skolelederforeningen, sammen med de øvrige parter bag ”Folkeskolen. Vores. Hele livet”, Vamdrup Skole ved Kolding for at høre, hvordan skolen arbejder med at lette overgangen for skolens nye elever.

Claus Hjortdal: Skolerne mangler ressourcer til at komme helt i mål med den gode skolestart

”Alle børn fortjener en god skolestart. Det tager skolerne meget alvorligt. Det gøres der en stor indsats for, som betyder, at langt de fleste elever klarer skolestarten rigtig godt,” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som en kommentar til en ny rapport fra Egmont Fonden.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Fælles om folkeskolen

"Pernille Rosenkrantz-Theil har for nylig i et brev til skolerne peget på, at der skal gøres op med unødigt bureaukrati, og at der er behov for en handlekraftig og kvalificeret ledelse, der har fokus på at lede frem for at styre. Foreningen har desuden noteret sig, at det i forståelsespapiret for regeringen og dens støttepartier R, SF og Enh fastslås, at regeringen vil sikre folkeskolen de nødvendige rammer og resurser. Tak for det."

Claus Hjortdal: Sådan styrker vi folkeskolen

Claus Hjortdal: Kære undervisningsminister, det ønsker vi os for folkeskolen: 1. Bedre økonomi 2. Mere ledelse og mindre styring 3. Øget fokus på sårbare og udsatte børn

Sociale medier