Nyheder

Aula udsættes

Kombit har i samråd med KL besluttet at forlænge Aulas pilotfase med ti uger. Det sker ifølge Kombit for at sikre, at pilotskolernes og projektledernes erfaringer og yderligere ønsker bliver en del af Aula

Claus Hjortdal: Mere bevægelse i frikvartererne skal sikres via dialog på de enkelte skoler

"Rapporten kan være afsæt for gode demokratiske processer, hvor skolebestyrelsen, forældrene og eleverne inddrages," siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeingen, om ny rapport fra SDU, der giver råd og anbefalinger til, hvordan det aktive frikvarter i skolen kan gribes an,

Øget forskel på forældre i folkeskoler og privatskoler

Forældre til børn i frie grundskoler er generelt bedre uddannede og har højere beskæftigelse end forældre til børn i folkeskolen. Og forskellen er steget de seneste 10 år. Det bekymrer Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal.

Debat: Folkeskolen - Danmarks vigtigste inkluderende fællesskab

Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber – styrk folkeskolen, eleverne og fællesskabet med en sund økonomi, der matcher ambitionerne og behovet. Det skriver Skole og Forældre, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen i et fælles debatindlæg.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Ved målstregen

"Der skal ske en afbureaukratisering, vi skal have øget frihed til at tilrettelægge opgaverne samtidig med, at der skal arbejdes med mere gennemtænkte, solide tiltag, der får resurserne til at hænge sammen, ikke mindst i forhold til arbejdet med inklusion. Vi skal have en bedre økonomi, og i den forbindelse ønsker vi omprioriteringsbidraget væk – helt væk."

Kære politikere, prioriter folkeskolen økonomisk

"Der er behov for, at politikernee tør stå ved, at vi i Danmark skal have et godt skolevæsen - samlet set. Prioriter skolen, prioriter folkeskolen, når folkeskolen får flere penge, så får fri- og privatskolerne automatisk også flere penge," opfordrer Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Sociale medier