Nyheder

”Penge har vi mange af” - så invester i folkeskolen!

Hvis folkeskolen skal leve op til samfundets forventninger om at give eleverne den bedste undervisning og trivsel, så skal der flere ressourcer til. Ellers risikerer vi at tabe eleverne. Til ulempe for os alle i fremtiden. Og kære Mette, Lars og Jakob - pengene skal komme fra jer og regeringen. Det minder Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, regeringen og politikerne om netop i dag, hvor Folketinget åbner.

Skolelederforeningen har nu vedtaget kravene til OK-24 

Skolelederforeningens hovedbestyrelse har behandlet, hvilke krav der skal stilles til overenskomstforhandlingerne i foråret 2024.

Lærere oplever: Skoleledelsen presses ud i andre opgaver end direkte ledelse af kerneydelsen

Skolelederforeningen er ikke overrasket over resultaterne af et stort, nyt forskningsprojekt om lærernes motivation og deres opfattelse af ledelse og arbejdstidsregler. – Det, lærerne mangler fra deres ledere, er netop det, lederne selv savner tid til, siger næstformand Dorte Andreas.

Finanslovsforslag: Folkeskolen har brug for en langsigtet investering

Med øremærkede midler til en særlig indsats for fagligt svage elever er folkeskolen blevet betænkt i finanslovsforslaget for 2024. Det afspejler langt fra skolernes behov, mener Skolelederforeningens formandskab.

Nyheder

Find din lokale afdeling: