Nyheder

Nyt IT-projekt skudt i gang

En gruppe lærere fra Århus Kommune var i går samlet med repræsentanter fra IT-branchen, Skolelederforeningen og Professionshøjskolen UCC vtil en fælles workshop for at søsætte et projekt, der skal ruste eleverne til at tage stilling til udviklingen inden for Iot (Internet of Things).

Plenum nr. 6 - oktober 2018

"Det er jo fantastisk godt, at 50.000 ud af 60.000 børn hvert år starter i folkeskolen, men jeg vil gerne have, at det er endnu flere. Min helt fundamentale opfattelse af folkeskolens funktion er, at det er der, vi mødes på tværs af det, der ellers kan skille os i det her samfund."

Aula: Pilotproces skudt i gang

Til januar tager otte pilotskoler Aula i brug. Skoleledelserne var for nylig samlet til videndeling og information om, hvordan Aula tages i brug. Også landets øvrige skoler kan med fordel begynde at forberede overgangen til den nye IT-løsning, lyder anbefalingen fra Kombit, der står bag løsningen.

Uge 40 med fokus på ordblindhed

Denne uge er international ordblindeuge – og også i Danmark sættes der ekstra fokus på dysleksi med en række arrangementer.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Tænk på folkeskolen

"Skolelederforeningen har i forbindelse med drøftelserne i Folketinget af folkeskolens fremtid kontaktet alle partiernes uddannelsespolitiske ordførere. Vi udtrykker vores bekymring for, at nye forsøg og dispensationer skaber ny uro og dalende forældreopbakning. Vi opfordrer derfor politikerne til at holde fast i brede og langsigtede forlig om folkeskolen. Det er sket pr. mail, men vi fik også overbragt det som et personligt brev med overskriften: Tænk på folkeskolen." Læs Claus Hjortdals leder på side 5 i Plenum.

Claus Hjortdal: Giv folkeskolen de nødvendige arbejdsbetingelser og ressourcer

"Kære politikere, gør noget godt for folkeskolen - giv den fornuftige arbejdsbetingelser og fornuftig økonomi, så skal vi nok levere resultater."

Sociale medier