Nyheder

Ny videnspakke om tosprogede elever

Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut udgiver i dag en materialesamling, som skal styrke skolernes arbejde med udviklingen af tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer. Den består af vidensnotater, små film og plakater.

Skoleforskningskonference 2018: Styr på skolen

Der er mulighed for at drøfte aktuel skoleforskning med forskere, praktikere og beslutningstagere, når Danmarks Lærerforening for andet år i træk afholder skoleforskningskonference.

Tema om it-understøttet inklusion

I et nyt materiale fra STIL kan man læse om viden og forskning om it-understøttet inklusion samt finde udviklingsredskaber og andre materialer.

Ny vejledning om forebyggelse og håndtering af vold og trusler

Undervisningsministeriet er nu klar med en vejledning, der skal være med til at sætte fokus på vold og trusler på skolerne.

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Video: Claus Hjortdal om skolens rolle i digital dannelse 'Dannelse og uddannelse hænger tæt sammen'

"På skolerne skal vi tage det alvorligt. Skolen er der, hvor vi sætter hele grundopdragelsen ind i den sociale kontekst. Hvor vi taler med eleverne om, hvad er er rigtigt og forkert og hvilke konsekvenser, det kan have," siger Claus Hjortdal om skolens rolle i forebyggelse af ulovlig billeddeling blandt børn og unge.

Digital dannelse

"For skolens del må vi gøre en fornyet indsats for at koble uddannelse og dannelse. Hos os er de unge samlet og kan sammen skabe fælles værdier. VI skal oplyse og forebygge. Vi må være OBS på, hvad der sker, undgå at det gentager sig, og aktivt forberede eleverne på, at handlinger har konsekvenser. Så de lærer det i tide."

Sociale medier