Nyheder

Kronik: Giv alle folkeskoler mere selvbestemmelse

Lad alle folkeskoler bestemme mere selv, så lederne sammen med medarbejdere og forældre kan sikre, at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt, skriver Claus Hjortdal i en kronik i Politiken i dag, hvor Skolelederforeningens årsmøde i Odense starter.

Lovforslag om styrket praksisfaglighed giver flere spørgsmål end svar

Skolelederforeningen er skeptisk over for nyt lovforslag om styrket praksisfaglighed i folkeskolen. Lovforslaget, som er tænkt til at bidrage positivt til en mere praksisfaglig og anvendelsesorienteret undervisning i udskolingen, vil desværre få den modsatte effekt, mener Skolelederforeningen.

Iglooer, elevinddragelse og fortællinger på udstilling

Årsmødets udstilling var som altid velbesøgt, og der var både velkendte og nye tilbud til skolelederne. Vi besøgte nogle af dem.

Årsmøde: Digilands lyse og mørke sider

Jacob Bøtter, ekstern lektor på IT-Universitetet, KU, iværksætter og digitalrebel gav et indlæg om ”Fuck it, ship it” med vinklen på digitalisering, børn og unge, skole og ledelse. Nikolaj Sonne afsluttede årsmødet med et oplæg om "Teknologistorm med udsigt til storm".

Nyheder

Find din lokale afdeling:

Det mener vi

Tænk på folkeskolen

"Skolelederforeningen har i forbindelse med drøftelserne i Folketinget af folkeskolens fremtid kontaktet alle partiernes uddannelsespolitiske ordførere. Vi udtrykker vores bekymring for, at nye forsøg og dispensationer skaber ny uro og dalende forældreopbakning. Vi opfordrer derfor politikerne til at holde fast i brede og langsigtede forlig om folkeskolen. Det er sket pr. mail, men vi fik også overbragt det som et personligt brev med overskriften: Tænk på folkeskolen." Læs Claus Hjortdals leder på side 5 i Plenum.

Sociale medier