Her kommer tekst

Tilmelding til bestyrelseskursus

Angiv venligst dit navn
Angiv venligst din emailadresse. Som kontaktperson vil du på vegne af de tilmeldte i lokalforeningen modtage e-mails om kurset
Angiv venligst dit telefonnummer
Angiv venligst antallet af deltagere fra lokalafdelingen
Angiv venligst hvor og hvornår I deltager

Afbud og udeblivelse

Af hensyn til planlægning og afvikling af kurset takker vi for, at evt. ændringer i antallet af tilmeldte meldes til os - skriv venligst til os på fvw@skolelederne.org. Vi gør opmærksom på, at der ved udeblivelse fra kurset uden afbud vil være et gebyr på kr. 1.200,-.