Faglig klub for ledende logopæder

Forside

Velkommen!

Faglig klub omfatter medlemmer, der er tale/hørekonsulenter med ledelsesbeføjelser og omfattet af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet.

Klubben har til formål at skabe et forum for drøftelse af løn- og arbejdsvilkår, ledelsesmæssige forhold og faglighed for derigennem at styrke medlemmernes fagpolitiske identitet.

Kontakt: Formand Gry Dalsgaard på mail: gry.dalsgaard@randers.dk