Faglig klub for ledere og mellemledere ved specialundervisningstilbud

Forside

Den stiftende generalforsamling den 22. marts 2013 på Nyborg Strand besluttede at oprette en faglig klub, der omfatter ledere, souschefer og afdelingsledere ved Specialskoler: Heldagsskoler, Skoler med specialtilbud og Dagbehandlingstilbud, hvor kerneydelsen er undervisning af Børn og Unge under Folkeskoleloven.

Udover at skabe et forum for drøftelse af løn- og arbejdsvilkår, ledelsesmæssige forhold og faglighed for derigennem at styrke medlemmernes fagpolitiske identitet vil vi koncentrerer os om følgende områder:

• Ledelse af inklusionsprocesser og udvikling af inklusionsmiljøer.
• Strategi og vidensdeling på specialområdet.
• Faglig sparring og strategi vedr. specialskolen, som Videns center.
• Udviklingen af ledelsespraksis i en specialpædagogisk kontekst.
• Stille ekspertise til rådighed for Skolelederforeningen i forbindelse med specialpædagogiske spørgsmål.

I forbindelse med seneste kortlægning (primo 2012), hvor samtlige 95 kommuner er blevet kontaktet har vi modtaget svar fra 60 kommuner, 54 af kommunerne har en eller flere Specialskoler omfattende Heldagsskoler, Skoler med specialtilbud og Dagbehandlingstilbud.

Kontakt evt. Formand Miguel Svane, mobil 3027 0237 og mail: msv@nyborg.dk

Tilmelding. Ønsker du at tilmelde dig og modtage information om klubbens arrangementer og aktiviteter, så udfyld denne indmeldelsesblanket