Faglig klub for ledere og mellemledere ved specialundervisningstilbud

Forside

Faglig Klub for specialledere varetager interesser indenfor ledelse af alle former for specialundervisningstilbud for børn og unge. Samtidig agerer vi som et dynamisk netværk og med en repræsentativ bestyrelsessammensætning, der synliggør specialområdets behov og fokus. Vi gør vores indflydelse og viden gældende direkte ind i for eksempel Skolelederforeningens formandskab og i STUK.

Lige nu har vi i Faglig Klub for specialledere ca. 140 medlemmer. Hvis du som medlem af Skolelederforeningen er skoleleder eller mellemleder ved et specialundervisningstilbud, så opfordrer vi dig straks til at melde dig ind i vores Faglige Klub.

Faglig Klub afholder årligt et stort internat med relevante fokusområder for specialledere. Se kalenderen for arrangementer i Plenum.

Se i øvrigt vores vedtægter.

Hvis du har spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte formanden for Faglig Klub:

Miguel Svane på mail msv@nyborg.dk eller tlf. 30270237.

Lidt om baggrunden:
Den stiftende generalforsamling den 22. marts 2013 på Nyborg Strand besluttede at oprette en faglig klub, der omfatter ledere, souschefer og afdelingsledere ved Specialskoler: Heldagsskoler, Skoler med specialtilbud og Dagbehandlingstilbud, hvor kerneydelsen er undervisning af Børn og Unge under Folkeskoleloven.

Udover at skabe et forum for drøftelse af løn- og arbejdsvilkår, ledelsesmæssige forhold og faglighed for derigennem at styrke medlemmernes fagpolitiske identitet vil vi koncentrerer os om følgende områder:

• Ledelse af inklusionsprocesser og udvikling af inklusionsmiljøer.
• Strategi og vidensdeling på specialområdet.
• Faglig sparring og strategi vedr. specialskolen, som Videns center.
• Udviklingen af ledelsespraksis i en specialpædagogisk kontekst.
• Stille ekspertise til rådighed for Skolelederforeningen i forbindelse med specialpædagogiske spørgsmål.

I forbindelse med seneste kortlægning (primo 2012), hvor samtlige 95 kommuner er blevet kontaktet har vi modtaget svar fra 60 kommuner, 54 af kommunerne har en eller flere Specialskoler omfattende Heldagsskoler, Skoler med specialtilbud og Dagbehandlingstilbud.