PPR-ledere

Forside

Faglig klub omfatter medlemmer, der er skolepsykologer med ledelsesbeføjelser og omfattet af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet.

Klubben har til formål at skabe et forum for drøftelse af løn- og arbejdsvilkår, ledelsesmæssige forhold og faglighed for derigennem at styrke medlemmernes fagpolitiske identitet.

Kontakt

Hans Jørn Søberg, PPR Svendborg - formand for landsklubben for PPR-ledere. Se kontaktoplysninger her