Referat af generalforsamlingen

Generalforsamling i Skolelederforeningen, afdeling 15
Torsdag den 28. marts kl. 15
Referat


1. Valg af dirigent, Alice Eklund blev valgt

2. Valg af referent, Lene Frandsen

3. Formandens beretning, ligger som skriv på siden

4. Regnskab for året 2018/19, Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

5. Referat fra Repræsentantskabsmødet i Århus d. 21. marts 19. Yvonne fortalte om de beslutninger der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet

6. EVT.