Årsberetning

Marts 2019


Der er sket en del i vores lille lokalforening i det år der er gået. Vi sagde farvel til Per Spile Trudslev, som var skoleleder på Brøndby Strandskole, da han skulle være Skolechef i Tårnby kommune og goddag til Rikke Rubek Jørgensen, som først var konstitueret skoleleder, for derefter at bestride stillingen permanent på Strandskolen. Tillykke til Rikke.
Vi har sagt farvel til Torben Malmros, som var viceskoleleder på Brøndbyøster Skole, da han gik på pension.
Disse skift blev også opgraderet til at vi i normeringen for Brøndby kommunes skolevæsen, fik yderligere 3 viceskoleledere. Det betød, at vi fik ansat 2 viceskoleledere på Brøndbyøster Skole, Mark Stahlfest og Christian Jensen og to viceskoleledere på Brøndby Strandskole, Frederik Jessen og Morten Roitmann. Dog var Brøndbyvester Skole, den første skole der fra skoleårets start, fik tildelt yderligere en viceskoleleder, nemlig Karina Houbak. Velkommen til alle 5 ledere.
Vi har afholdt to bestyrelsesmøder i løbet af året. Et i maj, hvor årshjulet for lokalforeningen blev lagt, og et i oktober, hvor Rikke Rubek afløste Per Spile som næstformand.
Vi har afholdt medlemsmøder omkring sociale arrangementer, som vi havde i september 18 og vores julefrokost i november 18. Og traditionen tro, havde vi Nytårskur i januar 19.
Det årlige tilbagevendende Årsmøde for Skoleledere, blev afholdt i Odense. Igen i år, var der udfordringer med hotelværelser, hvilket betød, at alle lederne fra Brøndby blev spredt over hele byen. Vi håber, at vi kan gøre det bedre til efteråret, hvor Årsmødet afholdes i Bellacentret.
I år har vi for første gang i længere tid, ikke haft møde med K15, da foreningen har fået en ny formand. Det har været svært, at finde en dato, men det arbejdes der på.
Da vi er blevet en stor viceskoleledergruppe, har det givet en anledning til at vi mødes. Da det er viceskolelederne der drifter skolerne i det daglige, er der også mange erfaringer og gode læringsfællesskaber, som vi vil dele med hinanden. Derfor er der indkaldt til møde for viceskolelederne, tirsdag d. 12. marts kl. 8 på Brøndbyvester Skole. Herfra vil vi så se, hvad der så kan udvikles.

Afslutningsvis vil formanden takke sine medlemmer for et godt og stabilt engagement i vores lille forening, og næstformanden skal have en særlig tak for, at hun overtog Pers funktion i bestyrelsen. Og så atter velkommen til vores nye medlemmer.
Formand/TR for afdeling 15, Brøndby
Yvonne Toft Bech