Formandens beretning 2017

Frederiksberg den 14. marts 2017

 

Formandens beretning

Lokalafdelingen kom på Hovedforeningens hjemmeside i løbet af efteråret 2016, hvor man kan gå ind og se, hvem der sidder i bestyrelsen, kalenderen for afdelingen, og generalforsamlingens beslutninger. Denne ajourføring ligger hos formanden, som igen vil lave en opdatering efter vores generalforsamling i år.

 

Vi fik i november besøg af næstformand Dorte Andreas, som kunne fortælle medlemmerne, hvad der skete i Hovedforeningen, og medlemmerne havde mulighed for, at fortælle om skolelederlivet i Brøndby kommune. Dorthe fortalte, at Brøndby kommune ligger blandt top tre på landsplan, når man kiggede på vilkårsundersøgelsen, der blev foretaget i 2015. Derfor var jeg inviteret ind til Hovedstyrelsen i februar. Herom senere.

 

Vi har som lokalafdeling aflagt vores Forvaltningsdirektør et besøg i september – 16, for at undersøge muligheden for, at vores øverste skoleledere kunne få en lønstigning, da der ikke har været lønstigning siden 2010. Der var ikke på daværende tidspunkt nogen lønmidler til skolelederne, da Forvaltningen stadig betalte løn til en afgået fagchef Dette ophørte i februar – 17. Vi meddelte som forening, at vi vil komme tilbage senere.

 

Vi har sagt farvel til Mona Schleppegrel, som var et aktiv medlem i foreningen. Mona fik et skolelederjob i Roskilde, da hun ønskede at prøve noget nyt, i forhold til mange års virke på UCN. Vi ønsker hende held og lykke.

 

Traditionen tro, drog vi afsted til Årsmødet i Ålborg, hvor vi havde nogle hyggelige dage i fællesskabet. Næste årsmøde bliver også afholdt i Ålborg, i dagene 2. og 3. november 2017.

 

Ligeledes var vi atter i år på BETT-konference i London, hvor vi var en lille sluttet kreds af skoleledere fra Brøndby der deltog. Det kunne være ønskeligt, hvis alle skoleledere i vores lokalafdeling kunne deltage til disse arrangementer, da det styrker sammenholdet og vi får nogle gode input hos hinanden, når vi er væk fra vores vante hverdag.

 

I februar måned var jeg inviteret til et møde med hovedstyrelsen i vores hovedforening, og formålet var, at beskrive vores vilkårsforhold i Brøndby kommune. Dette var foranlediget af, at vi som kommune lå blandt top tre over tilfredse skoleledere på landsplan. Efter mange spørgsmål og overvejelser, kom hovedforeningen frem til, at meget af samarbejdet mellem ledere og forvaltning, og samarbejdet mellem lederne på tværs af bydelene var relations bundne. At alle kendte hinanden var en klar fordel i forhold til andre kommuner rundt om i landet.

Vi har i indeværende år ikke haft nogle fællesarrangementer som lokalforening, men det er der sikkert råd for. Vores aktive medlemmer er fulde af gode ideer. Så det må komme frem til generalforsamlingen.

Tak for et godt år, hvor medlemmerne igen har været aktive i vores lille afdeling. Og selvfølgelig en stor tak til næstformanden og resten af bestyrelsen som har været trofaste samarbejdspartnere.

 

Jeg håber, at vi forsætter det gode samarbejde og får stadige mere glæde af vores lille lokalforening.

 

Yvonne Toft Bech