Generalforsamling i lokalafdelingen marst 2018

Skoleleder Foreningen Generalforsamlingsreferat

Dato:d.13. marts 2018

Deltagere: Allan, Finn, Per, Birgit, Poul Henning, Alice, Yvonne, Joachim, Beate, Torben og Lene

  1. Dirigent: Joachim
  2. Referent: Lene
  3. Formandens beretning udsendt tidligere og godkendt.
  4. Regnskab for året 17/18 – godkendt.
  5. OK 18 – ledere er ikke ramt af lockout eller strejke.
  6. Besvarelser af medlemsundersøgelsen viste igen stor tilfredshed blandt lederne og vi ligger i top 3.
  7. Valg: Formand: Yvonne genvalgt, Næstformand: Per genvalgt, Kasserer: Yvonne genvalgt. Medlemmer: Rikke, Alice, Joachim og Torben genvalgt. Suppleant: Finn og Poul Henning
  8. Eventuelt  
  9. Samarbejdet omkring procedurer, normerings-beregningsmodellen for og tilflyttende elever til specialområdet blev drøftet.
  10. Årsmødet i november 2018 i Odense – Brøndby deltager i festen i Kongrescenteret.

 

Tak for et godt møde.