Hillerød

Bestyrelsen

  Navn Skole / by Telefon / mailadr.
Formand/TR
Annette Otto Sophienborgskolen
Hillerød
2146 4360
ano@hillerod.dk
Næstformand Søren Vestergård   sove@hillerod.dk