Generalforsamling

Generalforsamling i Hillerød onsdag den 24. marts 2021 kl. 16

Hvis det er muligt, gennemføres generalforsamlingen fysisk i Søjlesalen på Sophienborg, alternativt afholdes det på Teams.

Derfor er det nødvendigt med tilmelding til Annette Otto, formand:

Ano@hillerod.dk

Hvis du allerede er inviteret i Outlook, er yderligere tilmelding ikke nødvendig.

--------------

Generalforsamling i Hillerød 17. januar 2020 kl. 15.30

Generalforsamlingen finder sted i Søjlesalen på

Sophienborgskolen, Sophienborg alle 7 Hillerød

 

Valg af dirigent

Formandens beretning

Valg af TR

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Indkomne forslag til dagsorden

 

Efter generalforsamlingen er der fælles spisning.

Undgå madspild: Husk tilmelding: Ano@hillerod.dk

 

 

 

2019:

Generalforsamling i Hillerød finder sted fredag den 11. januar kl. 16.00 på Sophienborgskolen i Søjlesalen

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Regnskab

Evt.

Forslag til punkter fremsendes på mail med tilmelding til Ano@hillerod.dk min. en uge før generalforsamling.

Efter generalforsamling er der foredrag om Fremtidens bil v / Søren Wang Rasmussen. Herefter fælles spisning og samvær.

Vel mødt

Bestyrelsen Annette Otto

------------------------------------------------

Generalforsamlingen afholdes på Sophienborgskolen, Sophienborg alle 9, 3400 Hillerød Kommune, i Søjlesalen - fredag den 12. januar kl. 15.00. 

1:Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Regnskab

4: Valg af TR, (TR genopstiller)

5: Valg til Bestyrelsen, ( bestyrelsen genopstiller alle)

6: Forslag til aktiviteter i klubben

7: Indkomne forslag til generalforsamlingen

8: Evt.

Forslag til dagsorden skal være Annette Otto ano@hillerod.dk senest 02.01.2018

Efter generalforsamlingen er der spisning, hvilket kræver tilmelding Ano@hillerod.dk senest den 2. januar 2017 

-----------

 

Generalforsamling afholdes 7. marts 2017 kl. 16.30.
Det foregår i kantinen på Grønnevang Skole.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Foreningens regnskab
Arrangementer
Evt.