Politik for løn- og ansættelsesforhold

Skolelederforeningen, Rødovre Kommune

Skolelederne i Rødovre Kommune arbejder for, at følgende omkring aflønning og ansættelsessituation opfyldes.

Det er skolelederen på den enkelte skoles kompetence og ansvar:

  • At forhandle løn med mellemlederne og souschefen
  • At afgøre, hvordan den samlede administration er sammensat under ansvar for, at den bedst mulige opgaveløsning finder sted i forhold til den økonomi, der er til rådighed

Lønforhold:

  • Mellemledere på skolerne og konsulenter indplaceres mindst på løntrin 47
  • Souscheffunktionen på skolerne aflønnes på mindst løntrin 49
  • Skolelederen aflønnes med mindst løntrin 51
  • Ved en konstitueringsaftale sikres en lønfremgang for den konstituerede, der er mindst 5000 kr. pr. måned i konstitueringsperioden

Bestyrelsen arbejder videre med muligheden til en politik for lønindplacering for sammenlignelige funktioner på den enkelte skole eller skolerne imellem.

Vedtaget på generalforsamlingen

d. 31.03.11