Aarhus inkl. Samsø

Aarhus inkl. Samsø afdeling

Velkommen til Aarhus Skolelederforening

Århus afdelingens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, og styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer.

Aarhus Skolelederforening varetager medlemmernes interesser i Aarhus Kommune og Samsø Kommune.

Ønsker du kontakt - se Bestyrelsen