Aktuelle nyheder

SL udsendelse september 2015

Bilag 1 til SL udsendelse sep 2015

Bilag 2 til SL udsendelse sep 2015

TR udsendelse fra DLF september 2015

Formandsbrev 10 april 2015

Formandsbrev 23 februar 2015

Forandringer starter med god ledelse

OK15 dagsorden

OK15 møder

Nyhedsbrev april 2014

Formandsbrev 10 september 2013

Nyheder fra ekstraord repræsentantskabsmøde d 23 maj 2013

Medlemsbrev 7 maj 2013 om, hvor vi står lige nu i forbindelse med konflikten

Pressemeddelelse 18 apr 2013 om hvem der leder skolen

Medlemsbrev 18 apr 2013: "Medlemsmøder om den aktuelle konfliktsituation"

Medlemsbrev 8 apr 2013: "Vores forening er udfordret - vi må stå sammen!"

Medlemsbrev 27 feb 2013 om overenskomstsituationen

Brug uddannede lærere som vikar - brev 2

Medlemsbrev 21 feb 2013 om ny overenskomst

Brug uddannede lærere som vikarer

Sammenskrivning af beslutninger vedrørende forbedringer i arbejdsmiljøet

Om Seniorklub for tidligere skoleledere i Herning Kommune

Sammenskrivning gruppedrøftelse om arbejdsvilkår

Lønstigning Januar 2012

Ordet Fanger i Folkeskolen

Internationalt samarbejde

Brev om ny forvaltningsstryktur

Formandsbrev om lederoverenskomsten

Overenskomstdækning af ledere i indskolingen

Aftalen mellem KTO og KL

Orientering om OK11 - 29. jan. 11

Konfliktvejledning OK'11

Gratis konference og værktøjskasse om skoleledelse og skole-hjemsamarbejde

Årsager til at lærerne går på efterløn - undersøgelse

Etnisk mangfoldighed i folkeskolen

Fokus på Trivselsdagen fredag den 4. marts 2011

 


 

Ordet Fanger i Folkeskolen

I forbindelse med den landsdækkende læsekampagne Ordet Fanger og i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Dansklærerforeningen, Skolelederforeningen og Nationalt Videncenter for Læsning inviteres du og dine lærere og elever (fra 3.-10. klasse) til at deltage i en sjov læse- og rapaktivitet - med chance for at vinde en fed klassefest!

Læs meget mere i denne fil (tryk her) eller på hjemmesiden "Ordet fanger" http://www.ordet-fanger.dk/aktuelt/nyheder/2011/ordet-fanger-i-folkeskolen

 


 

Internationalt samarbejde

Skolelederforeningen er engageret i det internationale skoleledersamarbejde på nordisk og europæisk plan. Målet er bl.a. at udvikle samarbejdet, følge udviklingen, øge kommunikationen og skabe netværk mellem skoleledere i Europa.

I den forbindelse er foreningen medlem af den europæiske skoleledersammenslutning, European School Headmasters Association (ESHA), der også arbejder på at fremme skoleledernes synspunkter over for EU og samarbejder med OECD. Jeg repræsenterer selv foreningen på ESHA's generalforsamling.

Læs mere om ESHA på www.esha.org og på skolelederne

ESHA udgiver bl.a. et internationalt e-magasin om skoleledelse. Magasinet er vedlagt som PDF* eller se det her: http://www.avs.nl/eshamagazine/Documents/Eshamagazine/index.html

Ud over at det er nemt og helt GRATIS at tilmelde sig magasinet, kan det være til STOR inspiration og nytte for dig som både skoleleder og fagpolitisk interesseret! Og derfor anbefaler jeg sammen med alle de andre europæiske skolelederformænd, at du tilmelder dig NU.

Det tager 30 sekunder! Gå ind HER:  www.eshamagazine.com > Subscribe

Jeg håber, at foreningens internationale engagement hermed bliver nærværende og givtigt for alle medlemmer. Bemærk, at der også er mulighed for at få publiceret egne input og starte diskussioner op om ledelse i skolen på http://eshacommunity.wikispaces.com

God fornøjelse med det internationale vingesus – og med ESHA-magasinet, som der forhåbentlig bliver bedre tid til at studere den kommende tid!

Hermed vil jeg ønske alle skoleledere en rigtig god sommer. Jeg ved, at mange af jer har været og er hårdt hængt op på grund af besparelser og omstruktureringer. Derfor er der ekstra brug for at holde ferie for at få energien og helbredet til at slå til i det kommende skoleår.

God sommerferie til alle!

Anders Balle
Formand

SKOLELEDERFORENINGEN Læs Esha Magazine fra maj 2011 her


Brev om ny forvaltningsstryktur

Herning kommune er i færd med at ændre forvaltningsstrukturen på Børn og Ungeområdet.

Skolelederforeningen har ønsket at give sig til kende på to områder. Dette kan læses i brevet til forvaltningsdirektøren.

Hent brevet her

 


 

Formandsbrev om lederoverenskomsten

Hermed formandsbrev fra Anders Balle.

Brevet hentes ved at trykke her.

 


 

Overenskomstdækning af ledere i indskolingen

Hermed information om den grænsedragningsproblematik, vi har med BUPL, når det gælder overenskomstdækningen af mellemledere i indskolingen kombineret med dagtilbud/SFO – samt opfordring til aktivt at sikre, at samtlige undervisningslederstillinger i folkeskolen i din kommune bliver henført til LC's lederoverenskomst.

Tryk på linket her for at hente dokumentet.

 


 

Aftalen mellem KTO og KL

Hovedelementerne i det generelle overenskomstforlig, som blev indgået mellem KTO og KL lørdag aften den 19. februar 2011.

Hent forliget her

 


 

Orientering om OK11 - 29. jan. 11

Der er i dag – den 29. januar 2011 – opnået politisk enighed mellem KL og KTO om OK-spørgsmål, der knytter sig til SENIOR, MED og TR mv. – og dermed også indirekte til Overenskomst for ledere m.fl mellem KL og LC.

Jeg vedlægger til orientering udsendelse fra KTO til medlemsorganisationerne – samt pressemeddelelse fra KTO's formand (110129 OK 2011 – Status 1).

Endvidere vedlægges synoptisk opstilling af parternes hovedkrav i relation til "Overenskomst for ledere m.fl. inden for KL's undervisningsområde" (110129 OK 2011 synoptisk opstilling af kravene)

De krav, der i bilaget er markeret med grøn skrift er d.d. blevet afklaret som følge af den politiske enighed mellem KL og KTO.

Det skal bemærkes, at aftaleresultatet ikke er et egentligt delforlig, der underskrives og offentliggøres, svarende til de delforlig, som blev indgået ved OK'05 og OK'08. Aftaleresultatet er indgået med forbehold for et samlet KTO-forlig.

Sekretariatet udsender løbende orientering til jer, når der er indgået nye aftaler med betydning for LC's lederoverenskomst.

 


 

Konfliktvejledning OK'11

Vedr. Konfliktvejledning OK'11

Overenskomstparterne har naturligvis som målsætning at aftale nye fælles overenskomster, som medlemmerne kan tilslutte sig gældende fra den 1. april 2011. Såfremt der mod forventning ikke opnås enighed om nye overenskomster, kan en konflikt på det kommunale arbejdsmarked blive en realitet tidligst fra 1. april. Forligsinstitutionen kan herefter udsætte konflikten 2 uger med henblik på mægling og i særlige tilfælde i yderligere 2 uger.

Som ved sidste overenskomstforhandlinger er der til OK ́11 i et samarbejde mellem alle LC-organisationerne udarbejdet en konfliktvejledning.

Denne vedhæftede vejledning indeholder en kort gennemgang af de forhold, som Skolelederforeningens medlemmer skal være særlig opmærksomme på under en konflikt. Med venlig hilsen

Sekretariatet

Skolelederforeningen

 


 

Gratis konference og værktøjskasse om skoleledelse og skole-hjemsamarbejde

Skolelederforeningen er partner i kampagnen "skoleledelse og skole-hjemsamarbejde", som kulminerer med konferencen på Odense Rådhus den 7. februar 2011. Kampagnen og Konferencen henvender sig til alle skoleledelser og bestyrelsesformænd.

Vi beder der derfor videreformidle nedenstående mail til "dine" lokale medlemmer vedr. konferencen - og vedrørende et par andre gode "tilbud" i forbindelse med økonomisk støtte til skole-hjem samarbejde med nydanske forældre.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Sekretariatet
Skolelederforeningen

 


 

Årsager til at lærerne går på efterløn - undersøgelse

Lærernes A-kasse har just fået lavet en undersøgelse vedr. årsager til at lærere vælger at gå på efterløn.

I undersøgelsen svarer 78,1 procent af de adspurgte, at arbejdspresset vejede tungt i deres overvejelser om at gå på efterløn. 57,3 procent svarer, at deres fysiske forhold var medvirkende årsag til valg af efterløn, og 58,9 procent svarer, at deres psykiske helbred var en del af årsagen til valg af efterløn.

Tryk her for at se hele undersøgelsen

 


 

Etnisk mangfoldighed i folkeskolen

10 skoler søges til deltagelse i projekt "Etnisk mangfoldighed i folkeskolen" v.2

Foreningen Nydanskere søger 10 skoler, som kunne tænke sig at deltage i projekt "Etnisk mangfoldighed i folkeskolen". Skolerne skal være med til at ansøge om midler til projektet, som så vil tilbyde et koncept eller en pakke, der bl.a. indeholder

  • Kompetenceudviklingsproces
  • Udarbejdelse af individueller politikker
  • Guidelines og løsningsmodeller
  • Lederudvikling
  • Uddannelse af nøglepersoner og tilbud om konflikthåndtering

Hensigten med projektet er, at udarbejde et nationalt idékatalog på baggrund af de ti skolers erfaringer, og en national dialogguide, som så derefter skal distribueres til landets øvrige skoler.

Midlerne til projektet skal søges i TrygFonden, og foreningen Nydanskere forventer, at der ansøges meget snart. I fald pengene bevilliges, stiles der mod projektstart ca. april/maj måned 2011. I startfasen af projektet vil der være nogle indledende undersøgelser og selve kompetenceudviklings-forløbet vil kick-startes efter sommerferien. Man forventer, at projektet vil hovedsagelig bestå af 7 til 9 heldags kurser over 8 til 9 måneder.

Spørgsmål og tilmelding skal ske til kontaktpersonerne HR-konsulent Mia Fatum – mia.henriksen.fatum@regionh.dk, eller direktør i foreningen Nydanskere Torben Møller Hansen, 20129272.

Med venlig hilsen

Skolelederforeningen

 


 

Fokus på Trivselsdagen fredag den 4. marts 2011

Til

Skolelederen
Skolebestyrelsesformanden
Tillidsrepræsentanten
Elevrådsformanden

26. oktober 2010

Trivselsdagen 2011

Danske Skolelever, Skole og Forældre, Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening har sammen sat fokus på relationer og relationernes betydning for elevernes trivsel i folkeskolen.

Vi mener, at de voksne har ansvaret for, at eleverne trives. De voksne skal hver i sær være bevidst om at påtage sig et ansvar i den rolle, som de indtager i relationen til eleven. Der er forskel på de voksnes roller i forhold til eleven, fx om man er forældre eller lærer. Eleverne spiller også selv en vigtig rolle i relationen.

Alle parter skal gøre deres bedste for at minimere modsætningsforhold og misforståelser og vende det til en anerkendende tilgang med forståelse og respekt for hinandens roller og ansvar.

I den forbindelse vil vi gerne opfordre skolerne til at sætte fokus på relationer på

Trivselsdagen fredag den 4. marts 2011.

Vi håber, at elevrådet, skolebestyrelsen, pædagogisk råd og skoleledelsen vil tage emnet "relationer" op og benytte det som et afsæt til at lave en bedre hverdag med rammer, der er båret af tryghed og trivsel.

I løbet af november måned modtager du et inspirationsmateriale til, hvordan I kan arrangere en dag, hvor hele skolen sætter emnet "relationer" i centrum.

Venlig hilsen

Anders Bondo Christensen, Anders Balle
Danmarks Lærerforening Skolelederne
Benedikte Ask Skotte, Troels Boldt Rømer
Skole og forældre Danske Skoleelever

Tryk her for at se inspirationsoplæg