Referat af valg af tillidsrepræsentant og suppleant til TR

Skoleleder Mogens Beck er fremover tillidsrepræsentant, og dermed automatisk formand for lokalforeningen.

Skoleleder Jesper Møller er fremover suppleant for tillidsrepræsentanten, og dermed automatisk næstformand i lokalforeningen.

Begge er fremover beskyttet i deres ansættelser, pga. disse tillidsposter, og kan fremover udtale sig politisk uden at komme til at konflikte med loyaliteten overfor den kommunale organisation.

Referat af Skolelederne, Holstebro Afdelings generalforsamling, den 25. marts 2009 i Plexus

Valg af dirigent

Dirigenten blev skoleleder Jens Kvist.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning

Organisatorisk - Centralt

 • Varetagelse af aftaleretten.
 • Forhandlede egen overenskomst.
 • Succesen kom bag på foreningen
 • Nye vedtægter.
 • Formandsmøder.
 • Tillidsrepræsentant og lokalformand
 • www.Skolelederne.org - en god hjælp i hverdagen
 • Dygtige konsulenter.
 • Medlemslisterne stadig et problem
 • Andelen af vores kontingentmidler der bestales til DLF er faldende. Sekretariatet overtager flere opgaver.

Lokalt

Forsøger at få "Skolelederne" repræsenteret i centrale udvalgsarbejder, hvor det politiske niveau bruger hovedorganisationen meget.Forsøger at blive "høringsberettiget", hvilket går rigtig godt, centralt set, det hænger noget lokalt i Holstebro.

Samarbejdet i bestyrelsen er rigtig godt. Mogens og Jesper (formand og næstformand - og nu også TR og TR sup.) repræsenterer sammen organisationen udadtil, i fht. kommunen.

På den lokale del af hjemmesiden er alle referater mm. at finde.

Tværkommunalt

Samarbejde om lokalt kursus.
Udveksling af erfaringer med det faglige arbejde.
Det faglige arbejde.

Lønforhandlinger

 • Nye grundlønsindplaceringer, 46, 48, 49 & 50
 • Det specielle, grundlønsindplacering 48 medfører en mellemlederstilling.
 • 10.000,- til alle og dog.
 • Teamledelse er nu indskrevet i overenskomsten.
 • Ledelsestid og løn forhandles ikke ved samme bord.

Foreningen arbejder for, at mindste skolers skoleledere hæves, så der bliver plads til at hæve lønnen for ledere på mellemste niveau, en hævelse af beløbet for udført Diplom i Ledelse, den rigtige indplacering for de store skoler og et større beløb for at have flere institutioner (SFH mm.).

APV - Samarbejde mellem HR-afdelingen og Skolechefen og Skolelederne Holstebro Afdeling.

 • Udarbejdelse af fælles konklusion.
 • Når noget brænder på, så er der umiddelbar opbakning fra forvaltningen.
 • Man er grundlæggende tilfredshed jobbet, men der er helt klart plads til forbedringer.
 • Anledning til fornyet henvendelse til det politiske udvalg. Nogle af forbedringerne kræver at der sker politisk prioritering.

Samarbejdet lokalt - kommune forening.

Samarbejdet med fagforvaltningen. Her er der ikke så meget nyt. Muligvis lysner det idet en økonomisk medarbejder er blevet ansat. Yderligere en konsulent bliver ansat inden sommerferien.

Henvendelser til det politiske udvalg.

Foretræde i det politiske udvalg. Redegjorde for arbejdsbetingelser, sammenlignet med omkringliggende kommuner. Der vil komme endnu en henvendelse til lokalpolitikerne vedr. vores APV. Overvejer at tage initiativer i forbindelse med Medieskat/telefongodtgørelse.

De sammenbrudte forhandlinger mellem kreds og kommune vedr. OK 08, vi er simpelthen et for billigt skolevæsen til at der kan indgås aftale.

Regnskabet

Regnskabet er revideret, og der er ingen bemærkninger.

Regnskab 2008 fremlagt.

Regnskab 2009 fremlagt.

Kontingentet, lokalt, er fortsat på kr. 240,- pr. år.

Regnskabet er godtkendt.

Indkomne forslag

Forslag til nye vedtægter for Skolelederne, Holstebro Afdeling, der er i overensstemmelse med hovedforeningens samme, er enstemmigt vedtaget.

Eventuelt

Foreningen bør arbejde for, at der afsættes centralt tid af til Diplom i Ledelse. APV ́en peger meget tydeligt på, at der mangler tid til at løse allerede igangværende opgaver.

Der er kursus i Laugesens Have, den 12-13. november 2009 - sæt tiden af allerede nu.

Der er Årsmøde, den 25-26. marts 2010 i Odense.