Ikast-Brande afdeling

Ikast-Brande afdelingens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, og styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer.

Formand: Claus Bredahl Sørensen, Engesvang skole, Gammel Kongevej 97, 7442 Engesvang, clsor@ikast-brande.dk

 

Kommunerep. i ”Ringkøbing Tværkommunale Netværk”: Claus Bredahl Sørensen, clsor@ikast-brande.dk

 

Fakta om Ikast-Brande skolevæsen

I foråret 2006 udfærdigede sammenlægningsudvalget, som bestod af politikere i de tre tidligere kommuner Brande, Nr. Snede og Ikast politikker på Børne- og ungeområdet. Disse politikker er i dag fundamentet for fremtiden i Ikast-Brande Kommune, ligesom de har været fundamentet i udarbejdelsen af Ikast-Brande Kommunes Børne- og ungepolitik. En Børne- og ungepolitik som med en tværfaglig sammenhæng er gået videre end lovkravet vedr. det særlige område og således opstiller mål for et godt liv for alle børn i kommunen.

Link til skolerne i Ikast-Brande kommune www.iks.dk

Blåhøj skole

0.-6 klasse. Fællesledelse med Dalgasskolen - eleverne går fra og med 7. årgang på Præstelundskolen.

SFO på skolen integreret med børnehaven i Blåhøj

Dalgasskolen

0.-6. klasse. Fællesledelse med Blåhøj skole  - eleverne går fra og med 7. årgang på Præstelundskolen.

Skolelederen er leder af såvel Blåhøj skole som Dalgasskolen.

Specialklasser og hold

SFO - SFO specialgruppe fra 01.08.2008

Præstelundskolen

0.-9. klasse

Specialhold og et modtagehold

Fælles overbygningsskole for distrikt Brande (Blåhøj skole, Dalgas skole og Præstelundskolen)

SFO

Bording skole

0.-9. klasse 1 AKT klasse

SFO

Engesvang skole

0.-9. klasse

SFO

Hyldgårdskolen

0.- 9. klasse

SFO

Isenvad skole

0.-6. klasse - eleverne går fra og med 7. årgang på Vestre skole.

SFO integreret med børnehaven i Isenvad

Nordre skole

0.-9. klasse

7 specialklasser (generelle indlæringsvanskeligheder)

Sportsprofil 0.-9. Klasse

SFO - SFO specialgruppe

Vestre skole

0.-9. klasse

modtageklasse for 2. sprogede elever uden danskkundskaber

SFO

Østre skole

0.-9. klasse

3 specialklasser (2 ADHD og 1 læseklasse)

Specialhold i indskolingen

SFO - SFO specialgruppe

10. klasse (IUC)

10. årgang for Ikast-Brande Kommune

Nørre-Snede skole

0.-9. klasse

3 specialklasser

SFO - SFO specialhold

Ejstrupholm skole

0.-9. klasse

4 specialklasser samt 1 modtageklasse

SFO - SFO specialhold