Aftale vedr. TR

for skolelederne i Ikast-Brande kommune.

15.05.09

Ikast-Brande kommune og Skolelederne Ikast-Brande afdeling aftaler herved følgende vilkår for TR til ikrafttræden pr. 1. april 2009.

Tillidsrepræsentantens primære opgave (§ 2 i TR-aftalen) er

  • at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold
  • at fungere som talsmand for kollegaer overfor ledelsen
  • at varetage sine kollegaers tjenstlige og økonomiske forhold

Disse forpligtelser opfyldes ved at tillidsrepræsentanten:

  • holder sig orienteret om relevante love, cirkulærer, centrale og lokale aftaler m.v.
  • deltager i mødevirksomhed og kurser vedrørende tjenstlige forhold
  • orienterer kolleger om faktiske bestemmelser, ændringer i arbejdsvilkår m.v.
  • medvirker ved afklaring af uenigheder mellem forvaltning og skoleleder
  • forhandler og indgår lønaftaler
  • drøfter og forhandler ledelsesgrundlag i kommunen
  • har løbende fokus på arbejdsmiljømæssige spørgsmål

For varetagelse af TR-funktionen er følgende aftalt:

Funktionsløn: TR 12.000 kr/år (31.03.00)

TR-suppleant 2.000 kr/år (31.03.00)

I øvrigt aftales det, at de skoler hvor TR og TR-suppleanten er ansat, tilføres et antal timer der i værdi modsvarer den timeløn lederen oppebærer, til at løse opgaverne tilknyttet funktionen.

Timer: TR 250 timer

TR-suppleant 50 timer

Ovenstående aftale træder i kraft den 1. april 2009.

Der er enighed om, at denne aftale genforhandles hvert år. Næste gang d. 1. april 2010.

Dato:

__________________________________ _________________________________

Ikast-Brande kommune Skolelederne Ikast-Brande afd.