Silkeborg afdeling

Velkommen til Skolelederne, Silkeborg Afdeling.

Silkeborg Afdelingens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, og styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer.

Vi har en 5 mand stor bestyrelse bestående af Formand/TR, næstformand/TR-suppleant, kasserer, samt to øvrige medlemmer. 

 

Ønsker du kontakt - se Bestyrelsen