Generalforsamling 2014

REFERATER AF:

Valgmøde. Mandag den 27. januar 2014 kl. 15.00

1. Valg af TR.

Steen Jonsson Agger valgt til TR

2. Valg af TR suppleant.

Jørgen Fjord Pedersen valgt til TR suppleant.

Ordinær generalforsamling. Mandag den 27. januar 2014 kl. 15.10

25 medlemmer deltog.

1. Valg af dirigent.

Mogens vælges som dirigent. Mogens konstaterer at indkaldelse til generalforsamlingen er sket rettidigt.

2. Beretning.

Formanden afgiver sin beretning.

Dirigenten opdeler formandens beretning i "klumper" i den efterfølgende debat.

a. Foreningens rolle i forhold til situationer med svære arbejdsforhold og afskedigelser.

Ingen kommentarer.

b. Lønstrategien.

Spørgsmål om tilbagefaldsmidler…måske? Annie mener, der er lidt penge at gøre med i lønforhandlinger.

c. Ny Skole – Foreningens rolle i diskussionen om Skolereformen.

Skanderborgmodellen egner sig måske ikke til en fælles/stram udmelding fra Foreningen?

Hvornår er vi embedsmænd og hvornår repræsentanter for foreningen? Er vi for usynlige

som forening?

Der blev nævnt, at lockouten måske gav Skolelederforeningen mulighed for at finde en profil

væk fra DLF.

Der er behov for en tydeligere platform, vi kan tale ud fra – også i forhold til de kommende

Overenskomstforhandlinger, hvor flere offentlige faggrupper – formentlig også skolelederne

står for skud.

Der er brug for at drøfte dette punkt yderligere på et medlemsmøde.

d. Den nationale profil.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Godkendt.

4. Budget. Godkendt.

5. Indkomne forslag. SKOLElederforeningen i Skanderborg

Vedtægtsændring.

Den er godkendt og trådt i kraft.

6. Merete Kristensen er valgt uden modkandidater.

7. Ingen punkter til eventuelt

Referent : Merete Kristensen

Efter Generalforsamlingen blev på et medlemsmøde drøftet kommunikation omkring ventede hhv. uventede fratrædelser.