Møde i bestyrelsen d. 2.

Dagsorden/Referat for bestyrelsesmøde i skolelederforeningen Fredag d. 2. maj 2014 kl. 08.00 – 10.00 på Overlund Skole

Deltagere: Thomas Born Smidt Christian Maarslet Rikke Grann Hasse Mortensen Berit Haarup

1. Siden sidst.

a. CM og TS besøg hos nye skoleledere Mikael og Kathrine. Thomas og Christian har besøgt Mikael på Sødalskolen og Kathrine i Møldrup. Formålet med besøget var at byde velkommen til de nye ledere i Viborg Kommune og at præsentere Bestyrelsen. Begge er blevet taget godt imod, og begge er blevet koblet på en mentor.

b. CM og TS møde med Chris. Thomas og Christian har været til et godt indledende møde med Chris i. Personalemæssige forhold. Orientering ii. MED-systemet  Christian drøfter foreningens deltagelse i MED-systemet med Ole. iii. Indflydelse på processen vedr. skolestruktur Vigtigt at foreningen bliver repræsenteret med B-siden i processen vedr. skolestruktur. pt. er Hasse fra bestyrelsen i arbejdsgruppen og repræsenterer A-siden. iv. Fælles afslutning på skoleåret. Vi forventer at afholde en fælles afslutning med forvaltningen - før frokosten mødes foreningens medlemmer til et kort møde.

c. TS møde med Flemming Kjeldsen. TS har været til et godt og konstruktivt møde med Flemming Kjeldsen. Forståelsespapiret blev drøftet. Forståelsespapiret lægger op til, at TR ude på skolerne spiller godt og konstruktivt ind i forhold til at samarbejde og udvikle. Der lægges op til tæt dialog og løbende møder mellem TS og Flemming Kjeldsen d. TS møde med Flemming Kjeldsen og Claus Clausen (Udvalgsformand).  Et spændende og produktivt møde.

e. Hjemmeside v. Rikke. RG deltager i et kursus med henblik på udvikling af den lokale foreningens-hjemmeside.

f. Økonomi v. Berit. Berit skal mødes med Søren og have overdragelse af diverse vedr. økonomien

g. Underskrevne lønaftaler. Thomas har underskrevet lønaftaler. 2. Fremadrettet: a. Medlemsmøde? b. Forhandlinger vedr. TR-aftale.

 Christian og Thomas laver et udkast til en ny TR-aftale. c. Strukturanalysen. d. Samarbejde med forvaltning. e. Møde med lærerkredsen?

3. Evt. Intet til referat