Møde i bestyrelsen d. 26.

Referat fra møde i skolelederforeningen d. 26/9-14

  1. 1.       Siden sidst.

a. Formandskabets møder med Chris, forvaltning vedr. kompetenceudvikling samt DLF.

Foreningen har en god dialog med Chris. Iht. den verserende sag om pædagogers deltagelse i undervisningen har Chris og Flemming snart fået et overordnet vue. Chris vil efterfølgende tage kontakt til de skoler (angiveligt 12 stk.), som skal have afklaret forholdene. CM og TS har haft et godt møde med CRH og JE samt Flemming og Jeannette fra kredsen vedr. 2020-planen ift. linjefagsuddannelse mv. Desuden har TS og CM haft et konstruktivt møde med kredsen, hvor de fik sig en god snak om forståelsespapir, intern DLF-undersøgelse mv. Ift. til undersøgelsen var horisonten, at resultatet heraf drøftes mellem kredsstyrelsen og os som bestyrelse.

       2. Tilbagemeldinger på kronik.

Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger på kronikken.

 

       3. TS’ drøftelse med Karsten Thygesen.

a. Opfølgning på coachingforløb

Det viser sig, at der på baggrund af Carstens oplæg omkring DISC-profiler er stor interesse for, at han evt. udbyder det som kursus til fx 24 skoleledere. Dette undersøges nærmere iht. tilbud herpå mv.

 

        4. Planlægning af medlemsmøde.

a. Dato og tidspunkt

29/10 kl. 14.30-16.30. Sted udmeldes senere.

b. Indhold.

1. Skolestruktur

2. Generelt ift. processen og foreningens tilgang til denne.

Kommende besparelse på det adm. område - hvordan forholder vi os til det?

3. Samarbejdet/dialogen med DLF.

Hvordan forholder vi os som forening til en presset lærerkreds? Vi inddrager herunder resultatet fra den IDEKU, som er udsendt fra vor drøftelse af TR's rolle mv. på sommermødet primo juli (Golf Salonen)

 

         5. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder.

Der er planlagt møder en gang om måneden, men vi afsætter også tid til ad hoc-møder.

 

/Hasse Valdemar Mortensen