Thistedafdelingens tillidsvalgte

 

  Navn  Skole/by Telefon/mailadr.
Formand/TR Thomas Frost Andersen Campus 10
Thisted 

9917 3110
tfa@thisted.dk

 

Bestyrelsens bemyndigelser

Retningslinjer for godtgørelser i forbindelse med foreningsarbejde

Foreningen Skolelederne i Thisted Kommune bemyndiger kredskassereren følgende (uden det drøftes med den øvrige bestyrelse):

Foreningskassen afholder følgende udgifter:

Driftsmidler – max 500 kr.

Omkostninger i forbindelse med kursusdeltagelse. Foreningen dækker; kursusgebyret, omkostninger til mad (foreningen dækker drikkevare i forbindelse med måltider).

Kørsel efter statens højeste takst til bestyrelsesmedlemmer ved møder og kurser (arrangeret af Skolelederne). Bestyrelsesmedlemmer kan anvende fly til møder i København.

Et beskedent traktement ved bestyrelses og udvalgsmøder (udvalg kan nedsættes ad hoc.)

Bilag afleveres til kredskassereren i forbindelse med udbetaling/godtgørelse