Samarbejde Thisted og Thy Mors

Samarbejdsmøde med Mors skolelederforening afholdt 2. marts 2017.

Referat fra fællesmøde for skolelederne og Thy Mors Lærerforening d. 22. april 2008

Præsentation af de to foreninger.

Afklaring af interessefællesskab: To uafhængige foreninger med hvert sit virke og med en fællesmængde af arbejdsfelter, det vil være konstruktivt at samarbejde om. Forventninger til samarbejdet mellem de to foreninger.

Gensidig interesse i samarbejde, et begrænset indsatsområde som opstart. Fællesaktiviteter.

Nævnte forslag: Politisk indsatsområde "Hvad er den gode skole og det gode lærer og lederliv", videndeling, erfaringsudveksling, fælles kursusdag for ledere og TRer om evt. lønsumstyring og psykisk arbejdsmiljø. Baglandsdrøftelser – hver til sig og undersøge, hvad der er interesse i at arbejde videre med. Dette bringes med til næste møde. Her og nu arbejde:

Arbejdsgruppe m.h.p udkast til samarbejdsaftale: Søren, Hanne, Philip, Susanne. Mødes i Hanstholm en tirsdag i juni Thy Mors Lærerkreds laver forslag til plan for mødevirksomhed M.v.h.

Susanne Lyders Hansen