Lokale arrangementer

Generalforsamling torsdag den 25. marts 2021 kl. 15:30 - online

 

Aktiviteter Skolelederforeningen Vesthimmerland, skoleåret 2017/18

Aktiviteter Skolelederforeningen Vesthimmerland, skoleåret 2016/17

Skolelederforeningen har som målsætning at holde 3 medlemsmøder om året, et umiddelbart efter skoleårets start, et i december og et i foråret i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamling og forårsmøde mandag den 2. marts 2015 kl. 15:30 på Farsø Hotel

Dagsorden til ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning. (Skriftlig beretning uddeles på generalforsamling)
 3. Foreningens økonomi – (Regnskab 2014 uddeles på generalforsamlingen)
 4. Budget 2015. (Uddeles på generalforsamlingen)
 5. Valg af intern revisor
 6. Eventuelt

Efter den ordinære generalforsamling afholdes medlemsmøde med temaet "trivsel for skolelederne i Vesthimmerlands kommune". Dette tema er stadig meget højaktuelt i en tid, hvor vi arbejder med ny arbejdstidslov for medarbejderne, implementering af en skolereform, strukturtilpasning på børne- og skoleområdet. Der vil indledningsvis være et oplæg fra formand Erik Pedersen, hvorefter der bliver gruppe -og plenum drøftelser.

Tillmelding til hele arrangementet er ved Karen Bech (kalendersystemet)

Arrangementet afsluttes med middag.

Medlemsmøde torsdag den 27. november 2014 kl. 15:00 på Hvalpsund Færgekro

Program

15:00 – 18:00

 • Oplæg fra Annette Digmann: ”Kunsten at implementere forandringer med succes” - ”Hurtigere, bedre og billigere er mantraet for den offentlige sektor. Hvilken ledelseskraft kræver det?” … det hele med pointerne om skoleledernes arbejdsmiljø som overordnet ramme.
 • Indlagt pause med kaffe og kage.

18:00 – ca. 20:00

 • Julefrokost med både ris a la mande og mandelgave

Medlemsmøde tirsdag den 26. august 2014 kl. 17:00 på Christiansminde, Løgstør

Program

 • Orientering om lokalforeningens arbejde v. Erik

 

 • Oplæg om skolederforeningens retning og mål v. formand Claus Hjortdal

 

 

Generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl. 15:00 på Restaurant Messen, Aars

Generalforsamlingen starter med særskilt valg af TR og TR-suppleant, som derefter indtræder i bestyrelsen som henholdsvis formand og næstformand. Alle der ønsker opstilling meddeler dette på selve mødet. Nuværende TR og TR-suppleant Erik Krogh Pedersen og Jakob Holten Olsen vil gerne genopstille

Herefter ordinær generalforsamling med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Skriftlig beretning uddeles på generalforsamling
 4. Foreningens økonomi – Regnskab 2013 -Uddeles på generalforsamlingen
 5. Budget 2014 -Uddeles på generalforsamlingen
 6. Valg af 3 tre bestyrelsesmedlemmer: Alle der ønsker opstilling meddeler dette på selve mødet. Karen Bech, Anders Skinnerup, Brian Svendsen vil alle gerne genopstille.
 7. Valg af intern revisor: Alle der ønsker opstilling meddeler dette på selve mødet. Lene Juel vil gerne genopstille
 8. Synliggørelse af Skolelederforeningen Vesthimmerland: Bestyrelsen har i lang tid arbejdet på at synliggøre foreningens arbejde både internt og eksternt. Under punktet vil generalforsamlingen se en stor del af bestyrelsens arbejde.
 9. Eventuelt

Tilmelding til Karen Bech (kalendersystemet)

 

Medlemsmøde onsdag den 4. december 2013 kl. 16:00 på Aars Hotel

Dagsorden:

 • Nyt fra Skolelederforeningen v. Erik
 • Skolereformen. Oplæg v. Erik og Jakob med efterfølgende drøftelse
 • Forhåndsaftale. Oplæg v. Erik og Jakob
 • Forårets program i skolelederfoeningen

Herefter julefrokost

 

Medlemsmøde onsdag den 28. november 2012 kl. 16:30 på Farsø Skole

EMNE: Forhåndsaftalen (udgangspunktet for ledernes lønsammensætning)

Der ønskes holdninger og input til en ny forhåndsaftale, og på dette medlemsmøde har alle mulighed for at komme med bidrag til en ny. For at forberede mødet foreslås det, at alle har læst den nuværende igennem (der vil blive holdt en lille konkurrence om hvor godt man kender den - præmie udloves!)

Medlemsmødet starter med, at vi tager 'temperaturen' på hvordan det går i medlemsgruppen, og herefter vil Erik fortælle lidt om den nuværende aftale. Hvorfor har vi en forhåndsaftale, hvad bliver den brugt til, og hvad kunne være temaer, der er vigtige, at vi kommer omkring i udarbejdelsen af en ny. Der vil herefter være gruppedrøftelser  

Vi slutter af med fælles spisning kl. 18:30 

Tilmelding til Karen Bech (kbh@vesthimemrland.dk) senest mandag den 26 november kl. 8:30

 


 

Generalforsamling 2012 

Skolelederforeningen indkalder til ordinær generalforsamling 2012 den 26. marts kl. 17.00 på Vester Hornum Skole.


 

 

 

 

Fyraftensmøde onsdag den 14. september fra 16-19

Skolelederforeningen Vesthimmerland indbyder alle medlemmer til medlemsmøde på Vester Hornum Skole onsdag den 14. september fra kl. 16-19.

Foreningens lokalbestyrelse vil gerne være aktiv i forhold til det politiske niveau, og har i den anledning brug for at kvalificere en række aktuelle temaer gennem en aktiv dialog med medlemmerne.

Vi afholder derfor mødet i cafe-stil og håber på stor opbakning.

Der vil blive serveret en sandwich samt øl/vand.

Vel mødt!

Bestyrelsen

 


 

Indbydelse

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling ved Skolelederforeningen Vesthimmerland onsdag den 17. februar 2011 kl. 17:30 på Vester Hornum Skole. Hent indkaldelse herunder.

Generalforsamling ved Skolelederforeningen Vesthimmerland2011

knap pilHent

Indbydelse

Der indbydes hermed til møde for alle medlemmer af skolelederne i Vesthimmerland.

Anders balle web NY Tid: onsdag d. 8. december fra kl. 16.00
Sted: Vester Hornum Skole
Tema: Besøg af Anders Balle

Til årets sidste arrangement får vi besøg af Skoleledernes formand Anders Balle.

Anders lægger op til debat ud fra følgende temaer:

 • Foreningen: fagforening og interesseorganisation
 • Den nationale skolepolitiske situation efter 360 graders eftersynet, Marienborgmøderne og regeringens skolepolitiske udspil (annonceret til at komme i november!)
 • Overenskomstforhandlingerne 2011. Krav, mulige scenarier mv.
 • Generel spørgetid

Arrangementet er gratis og lederforeningen er efter oplægget vært ved en julefrokost.

Af hensyn til den praktiske del af arrangementet anmoder vi om, at der sker tilmelding til Helle Agerbo Bæk heb@vesthimmerland.dk senest den 6. december.

Med Venlig Hilsen Skolelderne Vesthimmerland

Erik og Jakob

 


 

Medlemsmøde

med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.

Onsdag d. 18. august kl. 16.00-18.00

på Vester Hornum skole

Vi ved alle, at uanset hvordan det endelige udkast til den nye skolestruktur i Vesthimmerlands Kommune kommer til at se ud, så vil det medføre ændringer og forandringer på mange skoler både direkte og indirekte. Der vil bl.a. være ledere og medarbejdere der skal overflyttes til andre skoler, og dette vil selvfølgelig give os nogle udfordringer.

Temaet for medlemsmødet bliver derfor skolestruktur og de ændringer og forandringer vi står overfor.

I sådanne forandringsperioder kan det være ekstrem hårdt at være leder, da egen og andres arbejdsliv ændres markant.

Skolelederforeningens konsulent Poul Boeskov vil give os et indblik i de scenarier, der udspilles rundt om i Danmark, samt åbne op for dialog om, hvordan vi som skolelederforening kan bakke hinanden op i en så turbulent periode.

Bestyrelsen vil berette om, hvad Skolelederforeningen Vesthimmerland har været inde over i forhold til den kommende skolestruktur.

Vi håber meget, at alle medlemmer vil deltage og være en del af debatten om dette store tema.

Tilmelding til medlemsmødet skal ske til Helle på heb@vesthimmerland.dk senest fredag d. 13. august af hensyn til madbestilling.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer denne dag.

Hilsen bestyrelsen for

Skoleleder foreningen Vesthimmerland

 


 

Generalforsamling

Vi afholder ordinær generalforsamling på Vester Hornum Skole

Mandag den 8. marts 2010, kl. 16.30

Dagsorden jf. vedtægterne udsendes senere.

Forslag til dagsorden indsendes senest mandag den 1. marts til mig. Det betyder at vi overskrider fristen for dagsorden udsendelsen en anelse pga. vinterferien.

For en god ordens skyld skal jeg lige nævne at hele bestyrelsen er på valg. Dermed også TR jf. foreningens overordnede vedtægter. Vi havde regnet med at valget sidste år kunne dække en 2-årig periode, men Skolelederne har på et efterflg. repræsentantskabsmøde ændret foreningens overordnede vedtægter. Derfor skal der være nyvalg igen!

Husk i øvrigt at tilmelde jer på "Lederspace". Vi mangler endnu en hel del her fra kommunen.

Med venlig hilsen

Lars Olsen

Formand Skolelederne


 

 

 

 

 

Indbydelse

Der indbydes hermed til møde for alle medlemmer af skolelederne.

Tid: onsdag d. 9. december fra kl. 17.00

Sted: Christiansminde, Løgstør

Tema: Kreativt projektdesign -tag uforudsigeligheden til dig

Skoleleder Torsten Due Christensen, Farstrup Skole i Aalborg Kommune kommer og deler sine erfaringer med eksplorativ ledelse i praksis.

Med udangspunkt i en konkret fortælling om et tilsyneladende kaos, der med kreativt projektdesign vendes til at være det afsæt der var nødvendigt for at revitalisere en organisation vil Torsten give os en reflekteret teoretisk tilgang til hvordan man tager forudsigelighed og kompleksitet til sig som et vilkår, der ikke blot er besværligt, men en nødvendig kilde til udvikling af dynamiske processer i organisationer.

Arrangementet er gratis og lederforeningen er efter oplægget vært ved en julefrokost.

Af hensyn til den praktiske del af arrangementet anmoder vi om, at der sker tilmelding til Erik Krogh Pedersen påekp@vesthimmerland.dk eller Jakob Holten Olsen på jao@vesthimmerland senest den 4. december.

Med venlig hilsen Lederforeningen i Vesthimmerland

Erik og Jakob