Forhåndsaftale for skoleledere i Lejre Kommune

 

Forhåndsaftalen omfatter skoleledere ansat på Lejre Kommunes folkeskoler.

Aftalen erstatter alle tidligere indgåede lønaftaler.

Skoledefinitioner

Skole A  Glim Skole
Skole B Kirke Sonnerup, Sæby-Gershøj Skole
Skole C Bramsnæsvig Skole, Trællerupskolen, Osted Skole, Kirke Saaby Skole
Skole D Kirke Hyllinge Skole, Allerslev Skole
Skole E Hvalsø Skole

 

Grundlønsindplacering

Skoleleder Skole A  46
Skoleleder Skole B 49
Skoleleder Skole C, D og E  50
Viceskoleleder og afdelingsleder  46

 

Funktionsløn

Skoleleder - Ledelsesansvar Skole A 2 trin + 24.000 kr.
Skoleleder - Ledelsesansvar Skole B og C 10.000 kr.
Skoleleder - Ledelsesansvar Skole D  1 trin + 10.000 kr.
Skoleleder - Ledelsesansvar Skole E  1 trin + 25.000 kr.
Viceskoleleder - Ledelsesansvar Skole B og C  1 trin + 10.000 kr.
Viceskoleleder - Ledelsesansvar Skole D og E  2 trin + 10.000 kr.
Afdelingsleder  8.000 kr.
Alle – Strukturtillæg  10.500 kr.

 

Kvalifikationstillæg

2 år erfaring i samme stilling  6.000 kr.

 

For de skoleledere m.fl. hvis hidtidige løn har været højere end den nye lønsammensætning i denne aftale tilsiger, defineres differencen som en personlig ordning.

Centralt aftalte lønforbedringer påvirker ikke personlige ordninger.

Personlige ordninger bevares indtil differencen er udlignet ved kommende lokale lønforhandlinger.

Beløb fra personlige ordninger der ophører, bruges først til at finansiere ovennævnte kvalifikationstillæg. Resterende beløb kan indgå i fremtidige lokale lønforhandlinger.

Kvalifikationstillæg for gennemført diplomuddannelse i ledelse, indgår i de årlige lokale lønforhandlinger.

Alle tillæg er i 31.03.2000-niveau

Aftalen er gældende pr. 1. april 2010.