Velkommen til Skolelederne, Sorø Afdeling.

Sorø Afdelingens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, og styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer.

Hvis du vil i kontakt med afdelingen, kan du skrive til formanden Carsten Andersen på email: cata@soroe.dk Du kan også se de øvige bestyrelsesmedlemmers email-adresser under "bestyrelsen" i højre spalte

Ønsker du yderligere information om Sorø kommune kan du gå til www.soroe.dk

Ønsker du kontakt - se Bestyrelsen