Fredericia

Fredericia Afdelingens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, og styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer.

I forbindelse med dannelsen af den samlende forening Skolelederne er her en del praktiske oplysninger. Der er valgt en afdelingsbestyrelse for Fredericia Kommune. Bag afdelingsbestyrelsen står hovedorganisationen med konsulenter og sekretariat, som står til rådighed for medlemmerne. Hovedorganisationen står for de centrale forhandlinger om løn- og arbejdsforhold og udstikker rammerne for arbejdet i lokalbestyrelserne. Samtidig har hovedorganisationen ansvaret for at varetage Skoleledernes interesser i forhold til Undervisningsministeriet mm.

Den lokale afdeling forhandler lokale løn- og arbejdsforhold. Det sker med udgangspunkt i de centrale retningslinier, men også på baggrund af lokale beslutninger. Her kan du blandt andet få indflydelse gennem deltagelse i lokale medlemsmøder, generalforsamlinger osv. Du kan også få kontakt til lokalafdelingen via www.skolelederne.org , hvor vi forsøger at holde vores lokalside ajour med oplysninger og dagsordener fra afdelingsbestyrelsesmøder mv.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dit eget medlemskab, lønforhold og andet, har du mulighed for at kontakte formand eller næstformand. Vi håber at kunne svare dig med det samme, men måske skal vi selv søge svaret i vores bagland. Du vil også kunne henvende dig på vegne af en kollega, som du f.eks. er bekymret for. Ligeledes kan du henvende dig, hvis du får kendskab til kritiske eller uacceptable forhold for skoleledere.

Skolelederne lokalt har også en økonomi, som vi får fra det centrale kontingent. I år er det ca. 30.000 kr.

Skolelederne arbejder også i netværk med Skolelederne i Horsens, Hedensted, Vejle og Kolding. Ud over fagligt samarbejde, drejer samarbejdet sig også om kurser for skoleledere. Det er erfaringen at disse kurser skal have et større opland og bedre kan arrangeres i fællesskab.

Ønsker du kontakt - se Bestyrelsen