Lokalaftaler

Forhåndsaftale om Lokal Løn for ledere og mellemledere i Folkeskolen

Indgået mellem HaderslevKommune og Skolelederne - januar 2018

Hent aftalen her