Sådan er du ansat

Der er situationer hvor det er vigtigt eller virker fornuftigt for dig at vide hvordan du er ansat som leder i Haderslev kommune.

På denne side giver vi et forenklet oprids over ansættelsesform og hvilke love, regler og aftaler der gælder for den pågældende ansættelse.
Det er vigtigt at understrege, at du skal kontakte din lokale afdeling i forbindelse med sager om dit ansættelsesforhold.

  • Tjenestemænd i den lukkede gruppe (ansat før 1993) er underlagt Tjenestemandsloven (og loven om tjenestemænd i folkeskolen).
  • Kommunale tjenestemænd er underlagt Tjenestemands regulativet (og loven om tjenestemænd i folkeskolen).
  • Overenskomstansatte ledere er underlagt funktionærloven (minimumskrav) og den gældende overenskomst.

Link:

Tjenestemandsloven

Tjenestemandsregulativet

Lov om tjemestemænd i folkeskolen

Funktionærloven