Middelfart

Middelfart

Velkommen!

Velkommen til Skolelederforeningen, Middelfart

Middelfart Afdelingens formål er at varetage alle medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, og styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer herunder varetage den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, være forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer.

Der er valgt en afdelingsbestyrelse for Middelfart Kommune. Bag afdelingsbestyrelsen står hovedorganisationen med konsulenter og sekretariat, som står til rådighed for medlemmerne.

Hovedorganisationen står for de centrale forhandlinger om løn- og arbejdsforhold og ustikker rammerne for arbejdet i lokalbestyrelserne. Samtidig har hovedorganisationen ansvaret for at varetage Skolelederforeningens interesser i forhold til Undervisningsministeriet mm.

Den lokale afdeling forhandler lokale løn- og arbejdsforhold. Det sker med udgangspunkt i de centrale retningslinjer, men også på baggrund af lokale aftaler og beslutninger. Her kan du blandt andet få indflydelse gennem deltagelse i lokale medlemsmøder, generalforsamlinger osv. Du kan også få kontakt til lokalafdelingen via www.skolelederne.org , hvor vi forsøger at holde vores lokalside ajour med oplysninger og dagsordener fra afdelingsbestyrelsesmøder mv.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dit eget medlemskab, lønforhold og andet, har du mulighed for at kontakte formand eller næstformand. Vi håber at kunne svare dig med det samme, men måske skal vi selv søge svaret i vores bagland. Du vil også kunne henvende dig på vegne af en kollega, som du f.eks. er bekymret for. Ligeledes kan du henvende dig, hvis du får kendskab til kritiske eller uacceptable forhold for skoleledere.

Formand: 
Anders.FaesterNielsen@middelfart.dk
Tlf. 8888 5540

Formanden er samtidig talsmand for Skolelederforeningen i forhold til Skolechefen i Middelfart Kommune.

Skolelederne lokalt har også en økonomi, som vi får fra det centrale kontingent. Denne årlige tildeling råder bestyrelsen over, og dette bestyres af Anders Fæster Nielsen anders.faesternielsen@middelfart.dk, kasserer.

Du kan til enhver tid kontakte et medlem fra afdelingsbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Ønsker du kontakt - se Bestyrelsen