Nyborg

Nyborg

Velkommen til Skolelederforeningen, Nyborg Afdeling.

Afdelingens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, og styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer.

Nyborg Kommune har vedtaget en ny skolestruktur, der er gældende fra skoleåret 2011-2012.

Den ny struktur betyder, at der i Nyborg er fire skoler. De 4 skoler er Birkhovedskolen, Danehofskolen (afd. Nyborg og Vindinge), Vibeskolen (afd. Ullerslev og Aunslev) og 4kløverskolen (afd. Ørbæk og Frørup).

Desuden er der to specialskoler i kommunen.

Skolerne

Birkhovedskolen
Birkhovedskolen underviser elever fra 0.-9. klassetrin.
10. klassecenteret er fysisk placeret på Birkhovedskolen.

Danehofskolen
Afdeling Nyborg underviser elever fra 0.-9. klassetrin.
Afdeling Vindinge underviser fra 0.-6. klassetrin.

Vibeskolen
Afdeling Ullerslev underviser elever fra 0.-9. klassetrin.
Afdeling Aunslev underviser elever fra 0.-6. klassetrin.

4kløverskolen
Afdeling Ørbæk underviser elever fra 0.-9. klassetrin.
Afdeling Frørup underviser elever fra 0.-6. klassetrin.

Rævebakkeskolen (specialskole)
Specialskole for børn og unge med generelle og vidtgåendeindlæringsvanskeligheder. Skolen fungerer som entreprenørskole for FaaborgMidtfyn, Kerteminde og Nyborg kommune. Derudover varetager Rævebakkeskolen specialklasserækken i Nyborg kommune.
Rævebakkeskolen fungerer desuden som videncenter.

Nyborg Heldagsskole (specialskole)
Nyborg Heldagsskole underviser elever fra 0. til og med 10. klassetrin.
Børn, der henvises til Heldagsskolen, har følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Det er børn, der har vanskeligheder med deres selvværd, som kan give sig udtryk i, at de bliver indesluttede eller udadrettede.
Nyborg Heldagsskole fungerer desuden som videncenter.

Ønsker du kontakt

Formand Karen Rasmussen - skoleleder for Vibeskolen - kar@nyborg.dk

 

Ønsker du kontakt til bestyrelsen - se Bestyrelsen