Odense Skolelederforening

Referat af generalforsamlingen d. 31. marts 2016

  1. Valg af leder TR/formand.

Mohammed Bibi opstiller som TR/formand. Mohammed er valgt.

 

  1. Valg af suppleant leder TRS/næstformand.

Jørn Muhl opstiller som suppleant TRS/næstformand. Jørn er valgt.

 

 

Dagsorden til generalforsamlingen (For medlemmer af Skolelederforeningen)

 

1. Valg af dirigent. Axel Bay er foreslået som dirigent.

 

Axel Bay blev valgt som dirigent. Axel fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter

gældende vedtægter for Skolelederforeningen, Odense afdeling.

 

Jennie Thomsen er referent.

 

2. Formandens beretning

Dorte Andreas er d.d. blevet valgt som næsteformad i Skolelederforeningen.

Dorte havde derfor ikke mulighed for at deltage på Generalforsamlingen. Dorte havde på forhånd optaget formandens beretning på video. Formandens beretning blev afspillet.

Beretning blev taget til efterretning. (Vedhæftet)

 

 

3. Indkomne forslag.

Forslag til vedtægtsændring af § 1 stk. 2 om, at invitere indskolingsledere som er organiseret i BUPL med til sociale medlemsarrangementer evt. ved egenbetaling eller ½ kontingent.

 

Bestyrelsen trækker forslaget til vedtægtsændring tilbage og forslaget er derfor ikke til beslutning. Punktet indgår som en Generalforsamlingsbeslutning som et nyt punkt 6. Hvorefter nuværende punkt 6 bliver til punkt 7

 

4. Valg ifølge vedtægterne. 7 stk.1

 

Valg af yderligere to næstformænd.

Erling Pedersen genopstiller som næstformand. Valgt som næstformand for nord.

Nanna Lohmann opstiller som næstformand. Valg som næstformand for syd.

 

 

Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer

Jan Kibsgaard Christensen. Valgt som bestyrelsesmedlem for nord.

Finn Holm. Valgt som bestyrelsesmedlem for syd.

Thomas Elm Mahler. Valgt som bestyrelsesmedlem for syd.

Pernille Sisse Wessel. Valgt som bestyrelsesmedlem for nord.

Jennie Thomsen. Valgt som bestyrelsesmedlem for vest.

Christian Holm. Valgt som bestyrelsesmedlem for vest.

 

Valg af kasserer

Thomas Dollerup Larsen. Valgt som kasserer.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende.

 

 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget v/ Jan Beck- Larsen

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

 

6. Indskolingsledere som er organiseret i BUPL inviteres med til sociale medlemsarrangementer ved betaling af ½ kontingent.

Pkt. 6 godkendt.

 

 7. Evt.

Vagn Hansen stopper som bestyrelsesmedlem i Odense Skolelederforening. Jørn Muhl takkede på bestyrelsens vegne Vagn for hans store arbejde i Odense Skolelederforening.