Varde

Varde

Velkommen til Skolelederne, Varde Afdeling.

 

Vision for Skolelederforeningen Varde afdeling

Skolelederforeningen er en faglig organisation og som bestyrelse for den lokale afdeling, ser vi det som vores primære opgave at varetage vore medlemmers faglige interesser. Vores primære fokus er at værne om vores profession, arbejde for at vi har gode arbejdsvilkår samt passende lønforhold for vore medlemmer, og vi bidrager gerne til udviklingen af skolevæsenet i Varde Kommune.

Vi repræsenterer afdelingsledere, viceskoleledere, børnebysledere, filialskoleledere og skoleledere. Det er en bred gruppe. Derfor er det vores opgave at bidrage til, at vi oplever os som én professionsgruppe i Varde Kommune. Vi er alle medlemmers forening, og bestyrelsen vil have fokus på at rådgive, vejlede og sparre med vores medlemmer.

Som bestyrelse skal vi arbejde for, at der er tryghed og åbenhed medlemmerne imellem, - fordi vi ofte i vores hverdag står med udfordringer, som vi ikke har så mange at dele med.

Vi skal styrke sammenhold, loyalitet og solidaritet, - fordi vi skal være bevidste om, at vi enkeltvis kan blive pressede.

Vi skal arbejde for, at vi er en gruppe, der er præget af dynamik og forandringsparathed, - fordi udvikling og forandring er et grundvilkår. Derfor skal vi hjælpe hinanden med at udvikle os og styrke vores faglighed og robusthed.

 

                                                                                                                                    Bestyrelsen jan. 2018

 

Ønsker du kontakt - se Bestyrelsen