Vejen

Vejen

Bestyrelsens vision

Vi er bevidste om, at vi som professionsgruppe ofte befinder os i et krydspres, at vi i nogen grad er isolerede, og at vi hyppigt befinder os under stort arbejdspres. Således har man som skoleleder behov for et netværk.

Medlemmerne skal opleve, at de er en del af en professionsgruppe, der er præget af tryghed og fortrolighed, hvor man kontinuerligt har mulighed for at være i kontakt med andre medlemmer.

Vi vil arbejde for at vi som faglig forening står stærkt i vore medlemmers bevidsthed.

Medlemmer skal opleve, at de trygt kan komme til os med spørgsmål og sager som de finder relevante, og at vi vil behandle det nænsomt og professionelt

Vi vil arbejde for at vi står stærkt i vores arbejdsgivers bevidsthed, fordi vi vil medinddrages i spørgsmål der har relevans for os.

Medlemmerne skal opleve et højt informationsniveau om relevante emner og sager.

Ønsker du kontakt - se Bestyrelsen