April 2016

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20/04 - 2016 kl. 08.00 – 09.30 på Skovagerskolen.

1. Generel orientering                                           

  • Formanden
  • Medlemmerne
  • Fra netværket

 

Til referat:

Kort referat fra den centrale generalforsamling. Ny hovedstyrelse og ny næsformand, se Plenum.

Endvidere er jeg (Tage) blevet inviteret til et møde med den nye HR-chef i Vejle Kommune. Det handler om evt. indførelse af kontraktansættelser. Vi hører hvad de har byde ind med.

Til drøftelse:

2.  Runden (Kort)

-                    Arbejdsmiljøet m.m.

-                    Sygefravær

 

Til referat:

Vi drøftede kort hvordan vi oplever det ude på skolerne. Vi kan i høj grad genkende det pres der er grundet ubalance mellem opgaver og tiden til at løse dem I!

 

  1. Opsamling på generalforsamlingen og drøftelse af det kommende års indsatser!

-                    Årets arrangementer, årsplan

-                    Andet fra generalforsamlingen?

 

Til referat:

Vi vil i bestyrelsen drøfte evt. kommende temaer samt arrangementer for vores valg periode.

Vi vil være opmærksomme på, at bruge åben dagsorden (invitere medlemmerne) til de punkter der måtte være særlig vigtige.

 

 

 

  1. Forhåndsaftalen igen, igen.

-                    Strategi for de kommende møder med forvaltningen. (Møderække er endnu ikke aftalt)

                      Jeg vil foreslå at Uffe og jeg deltager i møderne.

  •          Jeg er inviteret til et møde med Anette og den nye HR-chef omhandlende evt. ændring af anættelsesformen for nye skoleledere. Det kontraktansættelse der kan komme i spil. Dette er indført i flere kommuner.

 

 

Til referat:

Få lavet et par møder med forvaltningen. Evt. også få nye møder med borgmester og udvalgsformanden i det nye skoleår.

  1. Høring om budget 2017.

-                 Vi er ikke inviteret til at afgive et høringssvar. Skal vi gøre dette alligevel?

 

 

 

Til referat:

Vi afgiver ikke noget høringssvar.

 

  1. Planlægge kommende års møder

 

 

  1. Evt.

 

Til referat: