Hvordan henvender du dig

 

Når man henvender sig til foreningen kan man altid henvende sig til et medlem i bestyrelsen, men de fleste henvendelser sker med sandsynlighed til formand og næstformand.

Ved henvendelser er det ikke sikkert, at "første" person kan hjælpe, men man vil blive henvist til bistand hos den øvrige bestyrelse, konsulenterne eller i hovedforeningen.

Medlemsregistrering, adresseændringer osv. (Husk CPR.)

Lønforhold, aftalte ekstraopgaver, ansøgere til stillinger i Vejle Kommune

Tage Jørgensen tajor@vejle.dk

Oplever du samarbejdsproblemer eller andre problemer af personlig karakter skal du henvende dig til Tage Jørgensen.

Vedrørende pensionsforhold kan du få overordnede svar lokalt, men den egentlige og personlige pensionsrådgivning får du centralt ved en af konsulenterne centralt i foreningen.

Hvis et medlem af Skolelederforeningen har et problem, der er relateret til arbejdet som skoleleder, er det vigtigt at medlemmet får den rette hjælp. Vi håber, at alle vil være med til at hjælpe bestyrelsen med dette. Hvis medlemmet er sygemeldt, vil det medlem af bestyrelsen, der i forvejen er tæt på kollegaen tage kontakt og få afklaret om Skolelederforeningen kan hjælpe. Hvis ingen er tæt på tager formanden kontakten.

Da der er mange skoleledere i Vejle Kommune er der enighed om at de netværk, der er dannet også danner rammen om social omsorg for kolleger.