Årsmøde 2020 - Vi mødes online i uge 44!

 
Årsmøde 2020

Sæt X i kalenderen!
Vi mødes online i uge 44!

Temaet er:
Skoleledelse med indsigt og udsynPå grund af Covid-19 kan vi i år ikke mødes, som vi plejer.

Men I kan stadig glæde jer! Vi rykker online i stedet.

Fra mandag den 26. til og med fredag den 30. oktober lancerer vi på vores platforme en række inspirerende oplæg, hvor der vil være masser af tips og inspiration til skoleledelsen.

Vi kan allerede nu love, at det bliver spændende!

I kan møde:

Mandag den 26:
Tale af Pernille Rosenkrantz-Theil
Tale af Claus Hjortdal
Tirsdag den 27:
Introduktion ved Dorte Andreas
Oplæg 'Hvad ledere kan lære af Kirkegaard' Pia Søltorp
Onsdag den 28.:
Introduktion ved Thomas Gyldal Petersen, Gordon Ørskov Madsen og Claus Hjortdal
Oplæg 'Dialog om skoleudvikling': Line Arnmark og Klaus Majgaard
Torsdag den 29.:
Introduktion ved Claus Hjortdal
Oplæg 'Social ulighed og mulighederne for elever i skolen': Mads Meier Jæger
Fredag den 30.:
Tale af Dorte Andreas
Hilsen fra Svend Brinkmann

Hold øje 
Her på hjemmesiden samt i vores nyhedsbrev og på Skolelederforeningens sociale medier vil vi i tiden op til årsmødet fortælle mere om programmet og afviklingen af det virtuelle årsmøde.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Ses lokalt?
Vores virtuelle årsmødeuge kan måske være en anledning til at samle ledelsesteamet eller lokalforeningen til et fælles arrangement.

Årsmødet 2020 var oprindeligt planlagt til at blive afholdt 29.-30. oktober. På grund af den særlige situation med covid-19 og uvisheden om, hvorvidt vi har mulighed for at forsamles så mange mennesker, har formandskabet - efter rådgivning fra de 10 opstillede kandidater til HB-valget - besluttet at aflyse det fysiske årsmøde.