Årsmøde 2021: Årsmødet afholdes ikke i år - Se i stedet med, når vi fra efterårets formandsmøde 28. og 29. oktober livestreamer årets politiske debat samt spændende oplæg

Vi udvider efterårets formandsmøde og inviterer dig til at deltage via livestreaming. Vi byder op til politisk debat om frihed og styring og har inviteret en række oplægsholdere, som zoomer ind på ’ledernes psykiske arbejdsmiljø’ og ’ledelse-tæt-på’. Sæt X i kalenderen 28. og 29. oktober – vi ses online.


Skolelederforeningens hovedbestyrelsen inviterer dig til at deltage i efterårets udvidede formandsmøde via livestreaming.

Mødet afholdes i forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der i år er valg i foreningen. Det hele foregår i dagene 28. og 29. oktober.

Grundet covid-19 har vi desværre været nødt til at aflyse årsmøde 2021, men vi håber, du vil se med, når vi sender live fra formandsmødet.

Se med fra den 28. oktober kl. 14.40, hvor vi blænder op for vores livestreaming

Torsdag den 28. oktober

SE MED HER: https://vimeo.com/event/1269544

Start kl. 14.40 -16.00 - livestreames det meste af tiden

LEDERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ - FRA SPÆNDETRØJE TIL KONSTRUKTIVT KRYDSPRES

 • Dorte Andreas, næstformand Skolelederforeningen, introduktion til emnet
 • Jan Heiberg Johansen, ledelseskonsulent
  Oplæg og introduktion til BFA`s arbejde med ledernes psykiske arbejdsmiljø – viden og tre værktøjer til at styrke lederes trivsel. Jan Heiberg Johansen vil komme ind på temaerne:
  - Styrk din dialog med nærmeste leder – afklaring med nærmeste leder og èn selv
  - Styrk ledelsesgruppen – afklaring ind i egen ledelsesgruppe
  - Styrk jeres organisation – lav en plan for ledertrivsel og løft resultaterne
 • Individuel refleksion og fælles refleksion – motiveret og styret af Jan Heiberg Johansen
 • Afrunding ved Dorte Andreas, næstformand

SE MED HER: https://vimeo.com/event/1269544

Start kl. 16.00 til 16.30

 • Justine Grønbæk Pors, Ph.d og lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School
  Oplæg om reformernes effekter og ekstra-effekter. Justine Grønbæk Pors perspektiverer emnet om ledernes pyskiske arbejdsmiljø.

  Justine Grønbæk Pors' forskning undersøger, hvordan forandringer i den offentlige sektor ændrer betingelser for ledelse. Hun er blandt andet forfatter til bogen 'Velfærdsledelse -  mellem styring og potentialisering' sammen med Niels Åkerstrøm Andersen.

-----

PAUSE I LIVESTREAMING INDTIL KL. 16.45

-----

SE MED HER: https://vimeo.com/event/1269544

Start kl. 16.45-17.45

POLITISK DEBAT 'ALLE VIL HAVE FRIHED OG MINDRE STYRING, MEN INGEN VIL AFGIVE BESLUTNINGSRUMMET'

 • Paneldeltagere:
  - Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
  - Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen
  - Formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen
  - Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal

  Ordstyrer: Camilla Thorning, journalist og pressechef

-----

PAUSE I LIVESTREAMING INDTIL FREDAG DEN 29. OKTOBER KL. 9.00

-----

Fredag den 29. oktober

SE MED HER: https://vimeo.com/event/1269544

Start kl. 9.00-10.15

LEDELSE-TÆT-PÅ

Vi kommer ind på emnerne:

- Ledelse-tæt-på handler om at lede medarbejdernes opgaveløsning positivt til gavn for elevernes læring
- Ledelse-tæt-på i et udviklingsperspektiv
- Vilkår for ledelse-tæt-på

 • Lotte la Cour, hovedbestyrelsesmedlem, introduktion til emnet og HB-bevæggrunde til at sætte det på dagsordenen
 • Carina Termansen, politisk konsulent i Skolelederforeningen
  Oplæg om ledelse-tæt-på materialet
 • Maria Steno,  seniorrådgiver i kommunikation og politik, underviser på Skolelederforeningens bestyrelseskurser, forfatter til grundbogen Lokal Lobbyisme
  Oplæg om foreningens KV21-materialt. Oplægget perspektiverer emnet i forbindelse med det kommende kommunalvalg
 • Drøftelser ved bordene
 • Spørgsmål-svar til HB og sekretariatet om ledelse-tæt-på og KV21-materialet

-----

PAUSE I LIVESTREAMING INDTIL KL. 10.35

-----

SE MED HER: https://vimeo.com/event/1269544

Start kl. 10.35-11.15

 • Søren Voxsted, ph.d., lektor på Syddansk Universitet på Institut for Marketing og Management
  Faglig ledelse er en kontaktsport. Søren Voxsted perspektiverer emnet ledelse-tæt-på
  Søren Voxsted.

  Oplægget er baseret på interviews og observationsstudier blandt ledere og ansatte i folkeskolen.

SE MED HER: https://vimeo.com/event/1269544

Start kl. 11.15-12.00

 • Dennis Nørmark, antropolog, forfatter, foredragsholder og kommentator
  Meningsfuldhed i arbejdet kræver nærværende ledelse. Dennis Nørmark perspektiverer emnet ledelse-tæt-på.

  Manglende meningsfuldhed i opgaverne er et udbredt problem på ikke kun offentlige arbejdspladser. Problemet er, at 'professionel' ledelse også er blevet for distanceret, for 'værktøjsfikseret' og for lidt tilstedeværende i de ansattes virkelighed.

Gem linket til at se med

Du skal bruge dette link for at se med den 28. og 29. oktober 2021: https://vimeo.com/event/1269544 - linket er først aktivt den 28. oktober 2021

Eller du kan klikke her og se med den 28. og 29. oktober