Kursus for nye skoleledere 2022

Velkommen til kursus for nye ledere

Næste kursus afholdes 28.-30. november 2022 på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

Er du nyudnævnt leder? Vil du som ny leder i folkeskolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus noget for dig. 

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages kursus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer. 

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v.

Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases sættes under lup, og skolelederforeningens konsulenter stiller deres viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed til at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag.

Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og personlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand giver en aktuel orientering.
PS: Har du som skoleleder fået en ny lederkollega, så gør venligst opmærksom på kurset.

LÆS PROGRAMMET

Kommentarer fra kursusdeltagerene på de foregående kurser

"Jeg har ikke før været på kursus i tre dage, hvor jeg har følt at alt var relevant for mig. Jeg er stadig lidt basket i hovedet, men på den gode måde.”

”Det har været nogle meget lærerige dage, praksisnært og har ikke en eneste gang følt at jeg spildte tiden. Stor ros!!!”

”Rigtig god indføring i rammerne omkring ledelsesfunktionen. Dejlige fysiske rammer for opholdet og skøn mad. Super engagerede mødeledere og en virkelig rar stemning. Jeg gik boostet hjem med fornyet energi”.

Kursusledere:
Politiske konsulenter i Skolelederforeningen Carina Termansen (tlf. 2677 5104) og Claus Fagerlund (tlf. 5177 7342).

Oplægsholdere:
Skoleleder Jette Sylvestersen, Signaturskolen, Esbjerg
Skoleleder Jan Beck-Larsen, Ejerslykkeskolen, Odense
Afdelingsleder Mette Geschwendtner Broegaard, Egholmskolen, Vallensbæk Strand
Formand i Skolelederforeningen, Claus Hjortdal
Indehaver af Relationsformidlerne.dk, Anja Kristine Hvidberg Olsen

Målgruppen:
Ledere, der er begyndt i deres første lederjob inden for de seneste to år.

Tid: 28.-30. november 2022

Sted: Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby

Pris: 5.495 kr. 

TILMELD DIG HER

Vær opmærksom på, at tilmelding er bindende efter den 3. oktober 2022.

Angiv dine 3 vigtigste ledelsesfunktioner