Ord til handling - nyt forum for mellemledere

Projektet 'Ord til handling – netværk for mellemledere' er et kompetenceudviklingsprojekt. Skolelederforeningen ønsker med projektet at skabe et nyt forum for mellemledere i folkeskolen. På denne temaside samler vi løbende information om projektet.

PRESSEMEDDELELSE:

120 mellemledere og konsulenter inviteres med i unikt netværk

Endnu flere skoleledere får nu mulighed for at være med i Skolelederforeningens forum ’Ord til Handling – netværk for mellemledere’, som er et nyskabende forum for mellemledere og kommunale konsulenter i folkeskolen.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har netop givet tilsagn om økonomisk støtte, som gør det muligt med en ambitiøs og væsentlig udvidelse af projektet.

Derfor vil i alt 120 mellemledere og kommunale konsulenter fordelt på 12 kommuner i Trekantområdet/Midtjylland og Vestsjælland nu blive tilbudt at være med i 'Ord til Handling'.

Det vækker stor begejstring i Skolelederforeningen.

"Vi er meget glade for, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget midler til, at vi kan udvide projektet og kan tilbyde forløbet til mellemledere og konsulenter i yderligere hele 12 kommuner," siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

LÆS HELE PRESSEMEDDELELSEN

 

 

Læs om det nye forum for mellemledere i Trekantområdet/Midtjylland

Læs om det nye forum for mellemledere i Vestsjælland

 

TILMELDING TIL 'ORD TIL HANDLING - NETVÆRK FOR MELLEMLEDERE' KAN SKE HER

Kort fortalt om projektet:

Både Lærerkommissionen og Ledelseskommissionen har givet udtryk for, at der er behov for videndeling mellem ledere. Mellemlederne efterspørger muligheden. Og i Odense Kommune, der har forsøgt sig med netværk, er erfaringerne gode.

I 2021 tog Skolelederforeningen initiativ til at få etableret netværk for mellemledere ansat på Fyn. På nær i Odense kommune, hvor der allerede er netværk. 

Projektet blev støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, og bevillingen dækkede en prøvehandling med to forløb på Fyn, hvor 54 mellemledere og seks forvaltningskonsulenter i de fynske kommuner (minus Odense) siden august 2021 har deltaget i projektet.

Stor og ambitiøs udvidelse af Ord til Handling
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i maj 2022 givet tilsagn om økonomisk støtte, som gør det muligt med en ambitiøs og væsentlig udvidelse af projektet.

120 mellemledere og kommunale konsulenter fordelt på 12 kommuner i Midtjylland og Vestsjælland tilbydes derfor at være med i 'Ord til Handling'.

 

 

Senest redigeret maj 2022