Kursus for nye skoleledere 2023

Velkommen til kursus for nye ledere

Næste kursus afholdes 12.-14. april 2023 i Nyborg

TILMELDING KAN SKE NEDERST PÅ DENNE SIDE

Er du nyudnævnt leder? Vil du som ny leder i folkeskolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus noget for dig. 

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages kursus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer. 

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v.

Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases sættes under lup, og skolelederforeningens konsulenter stiller deres viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed til at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag.

Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og personlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand eller næstformand giver en aktuel orientering.
PS: Har du som skoleleder fået en ny lederkollega, så gør venligst opmærksom på kurset.

LÆS PROGRAMMET FOR KURSET 12.-14.april 2022

Kommentarer fra kursusdeltagerne på de foregående kurser

"Et af det mest relevante kurser jeg har deltaget på. Rigtigt godt sammensat med masser af relevant indhold."

"Tak for ikke kun at bidrage med et vigtigt og veltilrettelagt kursus, men også med en vidensbank og værktøjskasse at tage med herfra."

"God stemning og lyst til og mulighed for at etablere et netværk for mellemledere. Hvilket vi har fået gjort."

Kursusledere:
Politiske konsulenter i Skolelederforeningen Carina Termansen (tlf. 2677 5104) og Claus Fagerlund (tlf. 5177 7342).

Oplægsholdere:
Skoleleder Jan Beck-Larsen, Ejerslykkeskolen, Odense
Skoleleder, Jette Sylvestersen, Signaturskolen, Esbjerg
Afdelingsleder Mette Geschwendtner Broegaard, Egholmskolen, Vallensbæk Strand
Næstformand, Dorte Andreas, Skolelederforeningen

Målgruppen:
Ledere, der er begyndt i deres første lederjob inden for de seneste to år

Tid: 12.-14. april 2023

Sted: Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Pris: 5.495 kr. 

Kursus for nye ledere efteråret 2023: I efteråret 2023 afholdes samme kursus onsdag den 29. november til fredag den 1. december 2023. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tilmelde sig efterårets kursus.

Foto: Klaus Holsting

TILMELD DIG HER - gælder kun forårskurset den 12.-14. april 2023

Vær opmærksom på, at tilmelding er bindende efter 27. februar 2023.

Angiv dine 3 vigtigste ledelsesfunktioner