Ord til handling - nyt forum for mellemledere

Projektet 'Ord til handling – netværk for mellemledere' er et kompetenceudviklingsprojekt. Skolelederforeningen ønsker med projektet at skabe et nyt forum for mellemledere i folkeskolen. På denne temaside samler vi løbende information om projektet.

 

Kort fortalt om projektet

Ord til Handling er netværksbaseret ledelsesudvikling for mellemledere. Projektet er ideudviklet og gennemføres af Skolelederforeningen med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

I skoleåret 2021/2022 lancerede vi i Skolelederforeningen et pilotforløb for mellemledere på Fyn. 54 mellemledere og seks forvaltningskonsulenter fra de fynske kommuner detog.

De gode erfaringer fra pilotprojektet er nu udbredt til 120 mellemledere og kommunale konsulenter fordelt på 12 kommuner i Midtjylland og Vestsjælland.

'Ord til Handling' er et såkaldt praksisnært kompetenceforløb, hvor deltagerne kompetenceudvikles via øget videndeling, refleksion og sparring med ledere på tværs af skoler og kommuner.

I forløbet mødes deltagerne i mindre netværk samt til fællessamlinger for alle. Der vil blandt andet være forskellige oplæg og tematikker.

Både Lærerkommissionen og Ledelseskommissionen har givet udtryk for, at der er behov for videndeling mellem ledere. Mellemlederne efterspørger muligheden. 

Læs mere om projektet her:

Læs pressemeddelse fra maj 2022: 120 mellemledere inviteres med i unikt netværk  

Læs om det nye forum for mellemledere i Trekantområdet/Midtjylland

Læs om det nye forum for mellemledere i Vestsjælland

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder OTH-forløb

I Skolelederforeningen samarbejder UC'erne om fortsat udvikling af Ord til Handling.
UCL har udviklet et tilbud om forløb med Ord til Handling.
Se tilbuddene her

 

Senest redigeret marts 2023